logo

Her er vår nye fagsjef

Eli Hermine Heyerdahl Eide tiltrer den nyopprettede stillingen som fagsjef for Energi og miljø i NRL fra og med 1. april 2015. Samtidig foretar vi noen interne stillingsendringer i administrasjonen.

Heyerdahl Eide har en yrkes- og utdanningsbakgrunn med stor bredde og mye erfaring fra flere solide bedrifter (Gaute Flatheim AS, DANFOSS Norge AS, Brødrene Dahl AS, Nordiske Varme Sanitær AS m.m.), og har vært avdelingsleder for NRLs avdeling Buskerud og fagansvarlig for Rørleggerfaget i Opplæringskontoret for bygghåndverksfag i Buskerud (OBU) i 13 år.

Heyerdahl Eide er utdannet VVS-tekniker fra Sørlandets Tekniske Fagskole og har studert bedriftsøkonomi ved BI. Hun er også godkjent miljøfyrtårnsertifisør innen rørfag v/Miljøfyrtårnstiftelsen Norge.

Heyerdahl Eides oppgaver vil i hovedsak bestå i å utforme, koordinere samt lede NRLs arbeid innenfor områdene energi og miljø i nært samråd med Styret og daglig leder. Dette innebærer å være en aktiv høringsinstans, premissgiver og påvirker overfor myndighetene og dessuten videreformidle/markedsføre kunnskapene til medlemsforetakene. Hun skal for øvrig representere NRLs medlemsbedrifter i relevante faglige fora – både internt og eksternt i bransjen.

Vi ser frem til å få Eli med på laget hos NRL. I et samfunn med stadig større behov for energieffektive og klimanøytrale løsninger er det svært viktig for NRL å posisjonere seg og profilere faget innen områdene energi og miljø.

Endringer i administrasjonen

Samtidig gjøres noen omstruktureringer internt i NRLs Administrasjon.

Nåværende fagsjef Oddgeir Tobiassen tiltrer nyopprettet stilling som direktør for kompetanse og utvikling og vil dermed ha det overordnede ansvaret for NRLs utdanningspolitikk og utvikling av NRLs bedriftsverktøy.

Fagkonsulent Are Skaar Nielsen tiltrer ny stilling som fagsjef innenfor sanitærteknikk og vil herunder bl.a. få hovedansvaret for svenneutdanningen og gjennomføring av årlige faglærerkonferanser og mesterskap for rørleggere.

Tidligere teknisk direktør Ole Larmerud vil for øvrig bli engasjert på prosjektbasis med nærmere definerte oppgaver hvor vi kan dra nytte av hans lange erfaring, betydelige kompetanse og brede kontaktflate.

Øvrige ansatte i NRLs Administrasjon vil fortsatt jobbe innenfor sine respektive arbeidsområder og som vanlig stå til tjeneste for medlemsforetak som skulle trenge bistand og råd.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler