logo

Hedret på Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norges kritiske revisor Per Christian Roestad ble tildelt æresmedlemskap under årets generalforsamling for Oslo rørleggerlaug.


HEDRET: Per Christian Roestad med beviset på sitt æresmedlemskap.

– Det er en stor overraskelse - og en stor ære, sa Roestad under sin takketale etter generalforsamlingene for både lauget og NRL avdeling Oslo.

Roestad ble berømmet for sin utrettelige innsats både for Oslo rørleggerlaug og NRL gjennom en årrekke.

Han har vært medlem i lauget siden 1. januar 1983, og hans omfangsrike CV inkluderer blant annet Fagkyndig domsmann i VVS-saker gjennom to perioder, Oldermann i Oslo rørleggerlaug fra 1995 til 1998 og Leder for svenneprøvenemnda fra 2003 til 2015.

Han er i selskap med syv andre laugsbrødre om å ha æresmedlemskap.

– Ingen tvil

– Per Christian har vært en veldig aktiv laugsbror og stått til tjeneste for alle i lauget alle de årene han har vært medlem. Det var ingen tvil om at han skulle tildeles æresmedlemskap, sier leder i Rørentreprenørenes Felleskontor, Anders Larmerud.

Under generalforsamlingen i lauget ble Helge Ranheim valgt inn som ny oldermann. Han avløser Erik Hveem og sitter i ett år fra 20. mars 2014.


TRIVES: Erik Fjeldberg, Roy Bergersen og nyvalgt oldermann Helge Ranheim hygger seg etter generalforsamlingen.

Høy stemning

NRLs avdeling Oslo og omegns generalforsamling gikk rolig for seg, med gjennomgang av årsberetningen og ulike innspill fra enkelte medlemmer. 48 av medlemmene var tilstede, og med 41 fullmaktsstemmer var generalforsamlingen vedtaksfør.

I likhet med laugets generalforsamling, ble denne holdt i Laugssalen i Oslo håndverk- og industriforening (OHIF) i Rosenkrantz gate 7, i Oslo sentrum.

Kvelden ble avsluttet med servering, sosialisering og høy stemning blant medlemmene.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler