logo
Fagskolen

Har du husket å søke fagskoleutdanning?

Fristen for å søke seg til teknisk fagskole går ut 15. April. Men hva er fagskoleutdanningen, hvor kan du søke, og hvordan går du frem?

Teknisk fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning som du kan søke deg til dersom du har yrkesfagsutdanning eller minimum fem års erfaring fra bransjen. Har du rørleggerbakgrunn er det mest nærliggende å velge linjen Klima, energi og miljø i bygg.

Hvorfor gå teknisk fagskole?

Ved å velge teknisk fagskole videreutdanner du deg og får tittelen fagskoleingeniør ved endt utdanning. Studiet gjør det kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg, og som arbeidsleder innnenfor disse områdene. Studiet gir deg også det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Både bransjeforeningene, BNL og NHO melder om større og større etterspørsel fra markedet etter arbeidssøkere som både har praktisk og teoretisk kompetanse. Elever som er ferdige opplever at de tar steg opp i karrieren, enten i egen bedrift eller gjennom muligheter i ny jobb.

Vitnemålsutdeling på Fagskolen Oslo og Akershus, 2017.

Hva innebærer teknisk fagskole?

Studiet gjennomføres som deltidsstudie med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om to kvelder i uka og annenhver lørdag). Dette løpet følger du over fire år.

På fagskolen Sørlandet i Grimstad tilbyr de også heltidsutdanning over to år.

Studiet er bygget opp av ni emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng:

  • Realfaglige redaskaper (matte og fysikk)
  • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  • LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  • Energi og miljø i bygg
  • Byggesaken – for tekniske installasjoner
  • VVS-prosjektering og systemforståelse
  • Elektro og automatisering
  • Emne for fordypning: Prosjektledelse og BIM
  • Hovedprosjekt

Hvordan søker jeg og hva kreves for opptak?

Du søker gjennom samordna opptak (lenke), og frem til søknadsfristen 15. April søker du gjennom det nasjonale opptaket www.vigo.no. Husk at du må sende alle vedlegg til søknaden direkte til skolen (dette gjelder arbeidsattester, autorisasjoner og alt annet som dokumenterer det du har gjort etter videregående opplæring).

Opptakskrav er bestått videregående opplæring innen Bygg og anleggsteknikk, eller tilsvarende yrkesfaglig utdanningsprogram med fagbrev/svennebrev.

Du kan også søke med grunnlag i fem års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende lærerplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere kan også dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen og tildeles da plass med vilkår om bestått prøve.

Hvor kan jeg gå KEM på teknisk fagskole?

Les mer om KEM-studiet på:
Oslo
Kongsberg
Grimstad (heltid)
Gjøvik
Bergen
Stavanger
Førde

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler