logo
Jørgen Ofstad
Jørgen Ofstad kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Han blir daglig leder i blimester.com

Jørgen Ofstad (46) skal lede arbeidet med mesterbrevutdanningen.

blimester.com er en nystartet organisasjon stiftet av Rørentreprenørene Norge og en rekke andre landsomfattende bransjeforeninger i bygg- og anleggsfagene. Bransjeforeningene er medlem av BNL og medlemsbedriftene er tilsluttet NHO.

Organisasjonen har inngått avtale med Mesterbevnemnda og vil fra høsten 2016 tilby mesterbrevundervisning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag. Til å bygge opp, og lede organisasjonen har styret ansatt Jørgen Ofstad i stillingen som daglig leder.

Jørgen Ofstad er 46 år og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Ofstad har i tillegg til god kunnskap om utdanningssektoren, bred bakgrunn fra en rekke arbeidsområder og engasjementer som er relevant for blimester.com. Endelig oppstart for Ofstad i stillingen er ikke avklart, men forventes å være over nyttår

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler