logo
Eli, Anne Lise og Marianne
Eli, Anne Lise og Marianne står klare til å registrere nye medlemmer.

Halv pris for nye medlemmer

Jo flere vi er, desto sterkere blir vi, er tanken når Rørentreprenørene Norge går inn i nytt år.

– Med flere medlemmer blir vi sterkere når vi kjemper rørleggerbedriftenes sak overfor myndigheter og innad i NHO. I tillegg kan regningen for arbeidet vi gjør, på litt sikt deles på flere, sier sjefen i Rørentreprenørene Norge Marianne W. Røiseland. 

Hun har fått med seg Eli Hermine Heyerdahl Eide og Anne Lise Ihle – og sammen legger de en offensiv plan for å få flere bedrifter med som medlemmer.

– Denne kampanjen handler bare om å gjøre rørbransjen sterkere. Det vil komme alle til gode. Vi jobber det vi kan med å være så effektive som mulig og har ingen planer om å ese ut. Målet er å få med flere, bli sterkere og samtidig sette ned kontingenten, sier Marianne.

Bedrifter som melder seg inn i løpet av 2020, får halv pris på medlemskapet det året. Økonomisk er det en gladsak.

– Hva har den enkelte bedrift igjen for å være medlem, bortsett fra å ta på seg et solidarisk ansvar for bransjen?

– Den listen kan gjøres lang, men jeg skal nøye meg med å gi seks argumenter for å melde seg inn, sier Marianne og ramser opp:

  • Tilgang til Arbinn, som er en gullgruve av råd innen arbeidsrett, pensjon, lønn, virksomhetsoverdragelse, HMS og med nyttige administrative skjema 
  • Du får jushjelp innen arbeidsrett, råd om kontraktsrett og rabattert advokathjelp 
  • Det blir gitt faglige råd når du trenger det, og i form av kurs
  • Medlemskap åpner døren til lokale møteplasser i rør-bransjen
  • Du får mulighet til å påvirke rammebetingelsene dine
  • Ulike rabattavtaler blir tilgjengelige 

Bedrifter som utnytter medlemskapet, kan tjene inn en stor del av medlemskontingenten og samtidig få mer kunnskap på viktige områder for bedriften.

– Det aller viktigste er likevel arbeidet med rammebetingelser. Håndverkbransjen er under kraftig press fra flere hold. Utenlandske selskap og enkeltpersoner banker på døren, byggherrer presser stadig på pris, mens byggene blir mer kompliserte og utdanningen må løftes. Mot dette trenger vi muskler, framholder Marianne.

Trekløveren på medlemsjakt oppfordrer medlemmer til å hanke inn bransjekolleger som ennå ikke har fått tegnet medlemskap.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler