logo
En fornøyd gjeng etter at første runde av Norsk Vannskadedag 2020 var vel i havn. Fra venstre ser vi Knut Helge Sandli (seniorrådgiver Direktoratet for byggkvalitet), Håvard Tjessem (prosjektleder/kvalitetsansvarlig, Sig. Halvorsen AS), Lars-Erik Fiskum (forskningsleder Sintef Community), Bjørn Grimsrud (fagsjef i Fagrådet for våtrom), Oddgeir Tobiassen (direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge) og Stig Grindahl (daglig leder VVSforum). Neste mulighet til å delta er i Trondheim 10. mars og i Bergen 26. mars.
En fornøyd gjeng etter at første runde av Norsk Vannskadedag 2020 var vel i havn. Fra venstre ser vi Knut Helge Sandli (seniorrådgiver Direktoratet for byggkvalitet), Håvard Tjessem (prosjektleder/kvalitetsansvarlig, Sig. Halvorsen AS), Lars-Erik Fiskum (forskningsleder Sintef Community), Bjørn Grimsrud (fagsjef i Fagrådet for våtrom), Oddgeir Tobiassen (direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge) og Stig Grindahl (daglig leder VVSforum). Neste mulighet til å delta er i Trondheim 10. mars og i Bergen 26. mars.

God start for vannskadedagen

Fornøyde aktører fikk mange viktige svar på utfordringene rundt vannskader under den første utgaven av Norsk Vannskadedag i Oslo. De håper på flere svar i Trondheim og Bergen.

I en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før, fortsetter vannskadene å øke. Hvorfor er det slik? Det er spørsmålet arrangørene bak Norsk Vannskadedag vil finne svar på. Det første seminaret ble arrangert på Hellerudsletta utenfor Oslo 4. februar.

10. mars står Trondheim for tur, og 26. mars følger Bergen.

Fikk gode svar

Det er Rørentreprenørene Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum som samler ekspertise fra hele verdikjeden for å diskutere vannskadeproblematikken i Norge anno 2020. Til å analysere og drøfte problematikken, har arrangørene samlet et bredt felt av foredragsholdere som representerer både håndverkere, rådgivere, boligforvaltere, lovgivende organer og arkitektbransjen.

– I Oslo fikk man mange gode svar på hvordan utfordringer og problemstillinger kan løses på en god måte. Slike samlinger er med på å drive bransjen videre, sier Bjørn Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for våtrom.

Her finner du presentasjon av program og foredragsholdere.

Praktiske erfaringer

VVSforums daglige leder Stig Grindahl påpeker viktigheten av at de ulike aktørene i bransjen i enda større grad må lytte til hverandre. Spesielt er han opptatt av at dialogen mellom myndigheter og det utførende leddet må bli bedre og tettere.

– Det er det utførende leddet og de som jobber ute i felten til daglig som praktiserer og tolker regelverket og som vet hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. Her ligger et stort forbedringspotensial, og ved å samle aktørene på denne måten, håper jeg at får vi belyst situasjonen godt, og at en samlet bransje kan ta tak i de ulike problemstillingene som kan utvikle rørbransjen, og ikke minst at man klarer å levere det sluttkunden forlanger, sier han.

Ifølge tall fra Finans Norge ble det i løpet av tredje kvartal 2019 utbetalt erstatninger etter vannskader og vannlekkasjer på totalt 3,5 milliarder kroner, og prognosen for hele 2019 er på hele 4,8 milliarder.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler