logo
help forsikring
Fra venstre: Tor Backe (adm. dir. i Rørentreprenørene Norge), Richard Riekeles (direktør for samfunnsansvar og forretningsutvikling) og Martin Blaker (forretningsutvikler).

God start for Advokatforsikringen

Siden nyttår har Rørentreprenørenes medlemmer kunnet kontakte sitt eget advokatteam i HELP Forsikring. På kort tid har advokatene passert 10 saker, fra kontraktsgjennomgang til søksmål. Beløpene det står om varierer mellom noen titusener og nær 2 millioner kroner.

Mange har fått merke at advokathjelp er dyrt, og kvier seg av samme grunn ofte for å søke hjelp.

Mer enn 250 av Rørentreprenørenes medlemsbedrifter har takket ja til advokatforsikringen fra HELP, som er et eksklusivt tilbud om advokatbistand fra et dedikert advokatteam i HELP Forsikring.

Betaler ikke timepris

Fordelen med advokatforsikring er at man ikke betaler timepris, enten en bare søker råd, eller trenger advokathjelp i domstolene.

Og skulle en havne i en langvarig konflikt som må løses i rettssalen, kan det være en stor fordel å vite at advokatregningen dekkes av forsikringen.

Flere av Rørentreprenørenes medlemmer har allerede hatt nytte av den unike forsikringsavtalen.

Usedvanlig rask hjelp

– Det har vært helt fantastisk, og hjelpen kom usedvanlig raskt, sier daglig leder Unni Ekren i ALFA OLIS GASS & VVS AS i Oslo.

Ekren og ALFA OLIS skulle ha overtakelse av et større anlegg, og ønsket en kontraktsgjennomgang for å sikre at kontrakten er så god som mulig.

– Vi fikk med noen ekstra punkter. Alt er blitt mer komplekst. Det gjør at også kontraktene er tyngre enn før, sier Ekren, og legger til: – Og jeg kommer til å bruke advokat William Bugge i fremtiden, også. Han var super!

Blir nære naboer

HELP Forsikring er i ferd med å flytte til lokaler i Essendrops gate på Majorstuen i Oslo - bare et steinkast unna Rørentreprenørenes lokaler.

– Vi er jo ikke langt unna i dag, heller. Men det gir oss ved behov kort vei opp til dere, og det gir oss også muligheten til effektivt å dra nytte av deres tekniske kompetanse når det er behov for det, sier Dag Are Børresen i HELP.

Når Rørentreprenørene tilbyr advokathjelp på denne måten, muliggjør dette et slagkraftig samspill mellom deres tekniske fagpersoner og HELPs advokater, som det i normale sammenhenger er vanskelig å få til uten at det koster vesentlig mer og med flere praktiske hindringer.

 

Her er en oppsummering av noen av sakene HELPs advokater håndterer for Rørentreprenørenes medlemmer:

Kontraktsrett/fast eiendom: Rådgivning. Bistand til å se over en overtakelsesprotokoll. Kontraktfestet at medlemsbedriftens andel av et bygg/anlegg skulle tilbakeføres til sameiet. Behandlet og avsluttet.

Erstatningssak: Medlemsbedriften leverte vannbåren varme. Det har i etterkant oppstått lekkasje med følgeskader. Spørsmålet er hvem som er ansvarlig, enten byggherre, sideentreprenør eller rørlegger. Krav fra byggherre på 400 000,-. Saken er pågående. Advokathjelp til å vurdere ansvarsgrunnlag og bistå i eventuelle forhandlinger. Samspill med teknisk avdeling hos Rørentreprenørene.

Entreprisesak: Spørsmål om sluttoppstilling, både form, innhold og rettslige konsekvenser. Behandlet og avsluttet.   

Håndverkertjeneste: Medlemsbedriften trengte bistand i forberedelsene til forliksrådet. Saken gjaldt utestående betaling. Saken innstilt i forliksrådet. Neste steg er forhandlinger med byggherre om løsning. Dersom dette ikke lykkes, tas stevning ut. Tvistesum 125 000,-.

Entreprisesak: Partene er uenige om avtalens innhold. Byggherre nekter å betale tilleggsarbeider på 400 000,-. Om løsning ikke nås gjennom forhandling, tas stevning ut.  

Erstatningssak: Krav om erstatning mot medlemsbedrift for mangelfulle rørleggerarbeider på et avløpsrenseanlegg. Tvistesum 1,7 mill. kroner. Både kommune og forsikringsselskap har gått til søksmål mot vår klient.

Håndverkertjeneste: Utestående betaling som følge av manglende dokumentasjon og påståtte mangler. Tvistesum 140 000,-.

Flere liknende krav mot utførende håndverker: Utestående betalinger som følge av påstand om mangel og/eller urimelig høy pris. Noen av disse er avsluttet, andre pågår fortsatt.

Her kan du lese mer om advokatforsikring for Rørentreprenørenes medlemmer

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler