logo
Illustrasjonsbilde sommer

God sommer!

I juli er hovedkontoret til Rørleggerne Norge i feriemodus, og det er ikke sikkert din henvendelse kan besvares umiddelbart av rett person. Men vi gjør så godt vi kan, og i august er vi tilbake fulle av innsatsvilje og serviceinnstilling.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler