logo
Marianne Røiseland
Marianne Røiseland - Foto: Thea R. Engelsen

- Gleder meg til å bli kjent med rørbransjen

Nyansatt administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland, har stor respekt for rørbransjens betydning for samfunnets infrastruktur. - Jeg gleder meg til å få lov å være med å forme fremtidens rammebetingelser, og mener det er viktig å være tydelig på bransjens vegne, slik at de 620 eierne våre blir lyttet til.

– Rørleggerne startet jo faktisk sivilisasjonen med sine akvedukter i Roma, og spiller fortsatt en avgjørende rolle i folks hverdag.

Røiseland er også opptatt av rekruttering og berømmer rørbransjens bidrag i utdanningspolitikken. – Gjennom å ta ansvar for opplæring og utdanne sine egne fagfolk sørger rørleggerbedriftene og bransjen forøvrig for at fagets egenart ivaretas. Dette er viktige jobber som betyr noe for veldig mange. – Rørleggeren er helt sentral for at folks hverdag skal fungere.

Røiseland kommer fra mediebransjen – der endringer skjer fort og ofte brått. – Først og fremst tenker jeg at det viktig at vi blir enige om hvilke rammebetingelser som skal legges til grunn, slik at vi sammen kan stake ut veien videre.

Den nye administrerende direktøren tiltrer i stillingen etter sommeren, og er opptatt av å bli kjent med bransjen. – Rørbransjen er ukjent for meg, så det er viktig at jeg snakker med ulike aktører, lytter og får en forståelse av hva folk er opptatt av.

- Jeg liker meg i krysset der samfunn, politikk og kommunikasjon møtes, det gjør denne jobben attraktiv. Det er avgjørende at Norge er selvforsynt med skikkelige  håndverkertjenester, det fører også til at unge jenter og gutter har lyst til å jobbe som rørleggere. Så er det viktig for folk å vite at de får gode, seriøse tjeneste.

- Jeg tror dette skal bli en spennende jobb, i en næring alle har et forhold til, sier Marianne W. Røiseland.

Røiseland har vært spesialrådgiver for TV 2-sjefene Alf Hildrum og Olav Sandnes, og tidligere kommunikasjonssjef i tv-kanalen. Hun har også bakgrunn som journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende.

Klok og manøvreringsdyktig

Styrets begrunnelse for ansettelsen tar utgangspunkt i kravspesifikasjon og strategiplan av 24.01.18, hvor styret har vektlagt 6 punkter som de mest sentrale å arbeide med fremover. Disse punktene er (ikke rangert);

- Synlighet
- Faglig autoritet
- Medlemshåndtering
- Arbeidsgiverspørsmål
- Rammebetingelser
- Rekruttering til bransjen

Dagens personalressurser anses å ivareta den faglige kompetansen, og ny AD skal først og fremst være en tilrettelegger på dette feltet. Vi anser derfor at ny AD må score høyt på selv å kunne bidra til synlighet, medlemskommunikasjon, rekruttering, og de politiske emner som arbeidsgiverspørsmål og rammebetingelser. Herunder har vi vektlagt at ny AD må ha sterke sider og god erfaring innen kommunikasjon og politisk arbeid i bred forstand. Med Røiselands arbeidserfaring fra tunge aktører i norsk mediebransje, samt hennes erfaring innen politikk, mener vi at dette er ivaretatt.

- Marianne W. Røiseland vil etter vår mening være det rette «verktøyet» for å iverksette og gjennomføre elementene i ovennevnte strategiplan. Hun forstår de politiske irrgangene, hun har kommunikasjonsmessig teft, og et nettverk som dekker sentrale samfunnsområder. Kommunikasjonserfaring i politiske prosesser er uvurderlig for å komme i posisjon til å uttale vår mening og dermed bli hørt og lagt merke til.

- Vi vurderer henne dessuten som klok og manøvreringsdyktig i alle relevante sammenhenger, i tillegg til at hele hennes personlighet inngir tillit, sier styreleder Torkild Korsnes. - Foruten vurderingene av kompetanse, erfaring og personlig egnethet, setter vi pris på å kunne ansette en kvinne. Ikke minst tror vi dette kan styrke rekrutteringen av kvinner til en særdeles mannsdominert bransje.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler