logo
Vannskadesikker

Gjensidige med liste over Vannskadesikre Rørentreprenører

Sammen med Gjensidige forsikring har Rørentreprenørene Norge utviklet kurset Vannskadesikker Rørentreprenør. Det har blitt holdt kurs over hele landet det siste året. Nå får Gjensidiges leverandører tilsendt liste over de rørentreprenørene som har gjennomført kurset, med oppfordring om å benytte seg av disse.

"Gjensidige ønsker og forventer at våre leverandører alltid benytter seg av en kvalitetssikret vannskadesikker rørentreprenør" heter det i følgeskrivet som er sendt ut.

"Forutsetningene for en vannskadesikker rørentreprenør er det samme kravet som tidligere er satt for bruk av underleverandør; kvalitet i rapporter, gode reparasjoner, responstid og konkurransedyktige betingelser", heter det videre.

Forskjellen fra tidligere er at Gjensidige nå har en liste med underleverandører som har gjennomført kurset som RørNorge har vært med på å utvikle og hatt ansvaret for å gjennomføre. Dette betyr at flere av våre medlemsbedrifter nå får direkte anbefaling fra Gjensidige i forsikringssaker gjennom fullført kurs.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler