logo

Gjennomgikk viktige tema

ROT-fradrag, minstekrav til kvalifikasjoner etter PBL og Boligmappa var noen av temaene NRLs avdelingsledere fikk vite mer om under avdelingsledermøtet 2014.


LÆRERIKT: NRLs avdelingsledere setter stor pris på muligheten til å møtes, utveksle erfaringer og høre om de siste oppdateringene fra bransjen.

Også i år ble NRLs avdelinger fra det ganske land forent med nyttige og innholdsrike innlegg. I år var det Bjørn Gjerde (partner, MRB AS) Audun Lågøyr (direktør, næringspolitikk og kommunikasjon i BNL), Per Chr Svendsen (daglig leder i Boligmappa.no), Eli Hermine Heyerdahl Eide (avdelingsleder Buskerud, NRL), Oddgeir Tobiassen (fagsjef, NRL) og Rune Hanssen (avdelingsleder Agder, NRL) som opplyste om ulike tema for forsamlingen.

Årets avdelingsledermøte ble holdt på hotell Park Inn på Gardermoen.

Flere tema som har stor betydning for NRL og rørleggerbransjen ble gjennomgått.

Gjerde redegjorde for bransjeanalysen som nylig har blitt gjennomført av MRB for NRL, og de foreløpige funn og resultater styringsgruppen har kommet frem til ut fra denne.

BNLs Lågøyr holdt et engasjerende fremlegg om blant annet ROT-fradrag, økonomisk kriminalitet, minstekrav til kvalifikasjoner etter PBL og redegjørelse for tariffoppgjøret 2014.

De øvrige tema som ble gjennomgått var hvordan lærlinger skal avlønnes og faktureres, utfordringene ved å starte en ny avdeling, Boligmappa.no og NRL webSystem.


INTERESSERT: Avdelingslederne viste stor interesse for de ulike fremleggene som ble holdt.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler