logo

GCI-UICP har blitt GCP Europe

Bransjeorganisasjonen GCI-UICP, som er NRLs tilsvarende organisasjon og talsmann i EU, har endret navn til GCP Europe. Dette ble avgjort på Generalforsamlingen i Dublin fra 25. til 27. september.

GCP EUROPE: President i GCI-UICP frem september 2014, Michael McCloskey, visepresident Europe Karl-Walter Schuster, generalsekretær Thijs de Wolff, Dirk Peytier og nåværende president Marcel Engels. Foto: GCP Europe

– De beste installatørene har kunnskap til å gi direkte råd, og redusere store energiutgifter for sluttbrukeren. Derfor er det viktig for en effektiv byggeverdikjede – arkitekter, ingeniører, produsenter og politikere – å være synkronisert med installatørene, skriver generalsekretær Thijs de Wolff i en pressemelding fra GCP Europes hovedsete i Brüssel 3. november.

I likhet med den nyvalgte presidenten av organisasjonen, Marcel Engels (UNETO-VNI, Nederland), ble også han valgt inn i sin rolle under Generalforsamlingen i Dublin fra 25. til 27. september 2014. Han overtok rollen etter Michael McCloskey (B&ES, Storbrittania).

Ny ham - nye muligheter

På Generalforsamlingen ble det også avgjort at GCI-UICP skulle endre navn til GCP Europe, skifte logo og nettsider.

– Med nytt navn, logo og nettside, er CGP Europe er CGP enda bedre egnet til å oppnå sitt formål: å belyse de mange fordelene som optimaliserte tekniske tjenester tilbyr EUs beslutningstakere, skriver de Wolff.

Den gamle, franske, forkortelsen 'CGI-UICP', ble til i 2001 ved sammenslåingen av de to tekniske montørforeningene GCI (1935) og UICP (1956).

Medlemmenes delegater valgte også Karl-Walter Schuster (BTGA, Tyskland) som visepresident.

– EU's viktigste talsmann

Under Generalforsamlingen, kommenterte Engels, som ny president, at "GCP Europe som en stor europeisk forening, jobber for å bli EUs viktigste talsmann for smartere, mer bærekraftig og innovativ EU-politikk for byggteknikksektoren. Å påføre ambisiøse energi- og klimaløsninger i vår sektor er avgjørende for å møte de miljømessige og demografiske utfordringene i fremtiden."

GCP Europes ambisjon er å samarbeide med interessenter på EU-nivå mot målet om å oppnå bærekraft i bygningsmiljøet.

Naturligvis hører dette hjemme som et stadig viktigere tema for Europa i dag: bygningers energiytelse og det voksende energiforbruket til boliger.

GCP Europe mener en forsterket tilnærming til energieffektivitet ved Europakommisjonens nylig installerte Juncker-kommisjonen 2015-2019 er nødvendig.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler