logo
eli heyerdahl eide
Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge oppfordrer til å fortsette et nyskapende rekrutteringsarbeid.

– Fortsett rekrutteringsinnsatsen!

Et dypdykk i søkertallene for videregående opplæring i skoleåret 2020/2021 viser at vi ikke er i mål, men at byggfag og yrkesfag generelt er på rett vei.

– Rørleggerfaget har økning, men den er langt ifra stor nok for at vi skal klare å ruste oss for det behovet vi har for rørleggere og folk med rørbakgrunn i andre utdanninger i årene som kommer, sier fagsjef for energi og miljø Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.
 
I 2020 har 205 809 ungdommer søkt videregående utdanning. Søkertallene er stabile i forhold til 2019, med en reduksjon på 303 søkere. Av disse har 92 849 16-åringer søkt yrkesfaglig utdanning, som er 684 flere enn i 2019. Det er mindre enn én prosent økning.

Jenteandelen vokser

12 058 søkere (131 flere enn i 2019) vil i år gå på Vg1 bygg og anlegg. Lyspunktet er at antall jenter har økt.

– Det er 135 flere jenter som har søkt seg til VG1 byggfag i 2020, så uten jentene hadde byggfag hatt en reell nedgang! Andelen jenter på byggfag stiger i 2020 fra 5,6 til 6,4 prosent av totalen, men fortsatt er det langt igjen til jenter blir et helt vanlig syn på byggfag, sier Heyerdahl Eide.

VG2 KEM, som fra 2021 kommer til å hete VG2 Rør, hadde i år en økning på 3,7%. Jenteandelen har gått fra 3,7 til 4,3% - en forsiktig økning i riktig retning.

– Studiespesialiserende utdanningsretning har fortsatt høyere søkertall enn yrkesfag, men har i år 987 færre søkere enn i fjor. Når vi ser på søkertallene for Vg1 byggfag (der det går blant annet kommende rørleggere, murere, malere, blikkenslagere, taktekkere eller tømrere), er tallene ennå ikke tilfredsstillende, sier Heyerdahl Eide.

Må tørre å ta nye grep

Byggenæringen har de siste årene gjort mange gode rekrutteringstiltak, og rørleggerfaget har de siste to årene jobbet målrettet med rekruttering mot ungdommen via www.blirørlegger.no. Søkertallene i år, sammen med den store andelen ungdommer som har vært i kontakt med bransjen via sosiale medier og våre Rørambassadører viser at vi når frem, men at ting tar tid.

– Rørentreprenørene Norges mål er å finne ut hvordan vi kan få hele rørbransjen til å stå bak "Bli Rørlegger"-arbeidet. Dette er arbeid som vil prioriteres fremover når bare vi kommer over pandemien som vi er midt oppe i, sier Heyerdahl Eide, og legger til: – Vi må tørre å ta nye grep i årene som kommer, for å motivere flere ungdommer til å søke seg inn på utdanningene vi trenger for fremtiden.

Flere vil bli rørleggere

Andelen søkere til læreplass rett fra VG2 har økt med 11%, noe vi er veldig fornøyd med. Blikkenslagerfaget som henter lærlinger fra KEM-klassene, har bare én søknad på læreplass mer i 2020 enn i 2019, taktekkerne har fem færre søkere.

– Det betyr at flere har valgt å bli rørlegger i år. Til sammen 575 elever har søkt om læreplass fra VG2 KEM til Ventilasjon og blikkenslagerfaget (53stk), taktekkerfaget (8stk) og rørleggerfaget (514stk). Vi antar at et flertall av de 188 som ikke har søkt videre på læreplass, har søkt påbygg til allmennfaglig studiekompetanse. Frafallet kjenner vi ikke til, sier fagsjefen.

Søkertallene til påbygg er stigende i år. RørNorge antar at disse elevene vil søke læreplass neste år, men de faller da utenom statistikken som viser søkere på læreplass.

Les også: Sterke søkertall til rørfaget

Flere nye lærlinger enn statistikken viser

Det er fort gjort å lese tallene som at det totalt er 514 som har søkt lærekontrakt og dermed blir rørleggerlærling, men det er feil. En opptelling blant Rørentreprenørene Norges opplæringskontorer rundt nyttår, viser at ca. 45% av lærlingene i rørleggerfaget ikke kommer med i statistikken over søkertall.

– Lærlinger som har tatt andre veier inn i rørleggerfaget står for en så stor andel av våre lærlinger at tallene som vises for rør ikke speiler de reelle forholdene i bransjen, slik de gjør for de andre fagene.

Rørleggerbedriftenes fortjeneste

Årlig avlegges oppunder 700 nye svenneprøver i rørleggerfaget, det hadde ikke vært mulig med et årlig tilsig på 500 lærlinger som formelt har søkt læreplass etter videregående.

Rørleggerbedrifter over hele landet er veldig flinke til å samarbeide om å ta inn lærlinger via rørbransjens velutbyggede nett av opplæringskontorer. Det gjør at rørbransjen klarer å tiltrekke seg mange lærlinger som har andre erfaringer med seg inn i faget.

– Rørleggerlærlinger over hele landet tilbys ansikt til ansikt og digital opplæring i løpet av læretiden takket være et nettverk av engasjerte bransjefolk som er knyttet til Rørentreprenørene Norges opplæringskontor. Det er vi veldig stolt av, sier Heyerdahl Eide.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler