logo
Foto: NRK Beta Lønnsoppgjør
Foto: NRKBeta

Forsvarlige lønnsforhandlinger i bedriftene

Rørentreprenørene Norge innhenter hvert år lønnsstatistikk fra medlemsbedriftene. - Årets lønnsforhandlinger er moderate, men forsvarlige i følge Rørentreprenørene Norge.

- Innhenting av lønnsstatistikk fra avdelingene viser at man i år har hatt forsvarlige lønnsforhandlinger i bedriftene og at de fleste har tatt inn over seg det sentrale 0-oppgjøret og at oljeboomen er på nedtur, sier administrerende direktør i Rørentereprenørene Norge, Tor Backe.

I Rogaland er det mange tilfeller av null-oppgjør, mens andre steder i landet  ligger oppgjøret på rundt to prosent. Nytt av året er at man også har bedt om lønnsnivået på en erfaren svenn med 10 års erfaring.

- Nå har vi informasjon som viser laveste og høyeste timelønn for disse arbeidstakerne i hvert distrikt, sier Backe.

Det bemerkes at det ikke fanges opp alle mulige former for lønnsarter i bedriftene utenom timelønn. Dette innebærer at  lønnsgoder, bonuser, bilordninger ikke er med i statistikken.

- Likevel er denne lønnsstatistikken verdifull for Rørentreprenørene Norge  sentralt for å se trender i markedet og få en innsikt i den generelle lønnsdannelsen, avslutter Backe.

Hele lønnsstatistikken finner du her.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler