logo
HMS Charter møte

Forpliktet seg til HMS-charter

I forrige uke var det informasjonsmøte om de utførendes plikter i HMS-charteret. Her var representanter fra bedrifter og bransjeorganisasjoner som BNL, Rørentreprenørene Norge, EBA, MEF og Norsk Teknologi. De var invitert inn for å teste ut prosessbeskrivelser og verktøy, og mottakelsen var positiv.

De utførende i HMS-charteret forplikter seg til å sørge for en vesentlig bedring i ryddighets- og sikkerhetstilstand og for at nødvendig verneutstyr alltid er tilgjengelig og i bruk. En arbeidsgruppe har jobbet målrettet med å lage prosessbeskrivelse og verktøy for implementering i bedriftene. Begge deler skal kunne tilpasses den enkelte bedrift.

Målet med møtet var å få bedriftene til å forplikte seg til å teste ut og implementere de verktøyene som er blitt utarbeidet. Mottakelsen var ensidig positiv og alle bedriftene ville være med å teste ut dette videre som piloter.

Positiv respons

– Vi fikk veldig god respons på det vi presenterte av verktøy, og det er helt avgjørende at vi nå får bedriftene til å ta i bruk verktøyene, sier Lene Jønsson, leder HMS og Entreprenørskolen i EBA.

Oddbjørn Eriksen er HMS/KS-sjef i entreprenørbedriften Ø.M. Fjeld, og var tilstede på møtet i forrige uke.

– Dette er et bra utgangspunkt på en metode og hjelpemiddel som vil sette fokus på ryddighet og sikkerhet på byggeplass. Verktøyet er imidlertid ikke ferdig til å tas i bruk. Det må bearbeides og tilpasses hver enkelt bedrifts arbeidsmåte og kultur, slik at det «går hjem» hos brukerne, sier Eriksen.

Han mener dette blir en viktig bidragsyter for å unngå alvorlige hendelser.

– Med god forankring hos ledelsen, langsiktig og systematisk jobbing med temaene, vil det uten tvil medvirke til å heve sikkerhetstilstanden og til økt bevissthet rundt ulykkesrisiko. Prosessen vil være en viktig bidragsyter i bestrebelsene etter å unngå de alvorlige hendelsene og til å ikke bli en del av ulykkesstatistikken. Dette vil ha stor betydning for vårt omdømme både som trygg arbeidsgiver og som leverandør i vårt markedsområde, avslutter Eriksen.

Arne-Kristian Granheim er daglig leder hos maskinentreprenøren AK Granheim, og han mener det er utført et godt stykke arbeid så langt.

– Jeg føler at det er utført et godt stykke arbeide av de som har startet dette opp. Det å få synliggjort behovet for struktur og ryddighet rundt HMS tverrfaglig i bedriftene ser jeg på som svært viktig.

Granheim tror HMS kommer til å bli stadig viktigere faktorer i alle prosjekter, både i forhold til økonomi og seriøsitet, og ser klare fordeler for egen bedrift.

– Dette vil i fremtiden styrke vår posisjon i vårt fag innen grunnarbeid, sier Arne-Kristian Granheim.

Det er Betonmast og Veidekke som har jobbet frem prosessbeskrivelsene og verktøyene. Begge er representert i EBAs HMS-utvalg og er på mange måter foregangsbedrifter på dette området.

– Verktøykassen inneholder blant annet sjekklister og kontrollpunkter for ulike arbeidssituasjoner, for eksempel arbeid i høyden. At dette er laget av bedrifter – for bedrifter, gir oss en god plattform for det videre arbeidet, sier Lene Jønsson.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler