logo
Styret i Buskerud (fra venstre): Roy Morgan Hansen, Nina Reiersrud, Torstein Pedersen, (bak) Leif Stensrud og Øivind Syvertsen. Vegard Skredshol var ikke til stede da bildet ble tatt.
Styret i Buskerud (fra venstre): Roy Morgan Hansen, Nina Reiersrud, Torstein Pedersen, (bak) Leif Stensrud og Øivind Syvertsen. Vegard Skredshol var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fornyet tillit i Buskerud

På årsmøtet i Buskerud i siste halvdel av mars, ble sittende styre gjenvalgt. Det innebærer at Torstein Pedersen fortsetter som leder og har med seg Øivind Syvertsen, Nina Reiersrud, Leif Stensrud, Roy Morgan Hansen og Vegard Skredshol.

Årsmøtet blinket ut fire viktige strategiområder. Rørentreprenørene skal skape forutsetninger for god lønnsomhet i medlemsforetakene slik at Rørentreprenørenes medlemmer er i toppsjiktet når det gjelder inntjening og soliditet. Rørentreprenørene skal delta aktivt i, og være talerør for utviklingen av rørbransjen. Rørentreprenørene Buskerud skal ha hovedansvaret for en overordnet rekrutteringspolitikk som skal sikre foretakene nødvendig og god arbeidskraft. Rørentreprenørene Buskerud skal også bidra til økt status og synliggjøring.

Årsmøtet diskuterte fremtidig organisering når fylket blir en del av Viken, og styret vil i neste periode jobbe også med den saken.

Nesteleder i sentralstyret i Rørentreprenørene Norge, Carsten Skotter Engh og administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland, deltok på møtet.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler