logo

Forberedt på endringer

Et gjennomgående tema på Varmepumpekonferansen 2019 var utvikling: Endringer i bransjen fra tidligere, ventet utvikling framover og hvordan bransjen skal tilpasse seg nye rammebetingelser.

Bjørn Ottesen og James Karlsen fra Flush VVS deltok på konferansen for første gang. Bedriften på Lilleaker i Oslo har syv ansatte, en omsetning rundt 15 millioner kroner og utfører alle typer rørleggeroppdrag.

– Det har vært interessant, veldig nyttig med faglige innspill. Foredragsholderne er flinke til å omsette teknisk avansert informasjon til mer normalt språk, sa Ottesen.

Begge to framholdt at det har vært gode tider for rørleggerne, med fulle ordrebøker på grunn av oljefyrene.

– Men det kommer jo en tid etter at støtteordningene faller bort. Vi kan ikke hvile på laurbærene, framholdt Karlsen.

Begge to mener hele bransjen tradisjonelt har vært for dårlig til å markedsføre seg.

– Der må vi bli flinkere. Da er det nyttig å få friske impulser på konferanser og seminarer, mente de to.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bjørn Ottesen (til venstre) og James Karlsen fra Flush VVS på Varmepumpekonferansen 2019. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Blikk mot framtiden

– Det er stort potensial for varmepumper i eksisterende bygningsmasse, slo daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening fast da konferansen åpnet tirsdag 19. mars.

Så fulgte Dag Spilde fra NVE opp med prognoser for energibruken i EU og Norge mot 2040. Senere kom det blant annet innlegg fra Enova om utfasing av oljefyr og støtteordninger for varmepumper, om videreutvikling av energimerkeordningen for bygg, NVE snakket om effekttariffer og Prognosesenteret rundet av dagen med innlegget "En million varmepumper – hvordan ser fremtiden ut?".

Hva kreves for å lykkes?

På onsdagen var det parallellsesjoner med bolig og yrkesbygg. David Zijdemans startet bolig-delen med et knippe teknisk orienterte foredrag.

– Jeg må høre David, han er jo gud, sa en deltaker på vei inn i konferansesalen.

Senere spurte fagsjef Eli H. Heyerdal Eide i Rørentreprenørene Norge et panel om hvilke argumenter som bør brukes for å få folk til å satse på vannbåren gulvvarme. Svarene var mange og gode.

– Prisen må ses i forhold til energieffektivitet, men det er tøft å jobbe mot varmekabler, framholdt Thorn Fredrik Hemsen fra Armaturjonsson.

– Komfort er argumentet som gir størst gjennomslag, mente Odd Viddal fra Roth Norge og fikk støtte fra mange.

I neste paneldebatt spurte Heyerdahl Eide hva som kreves for å lykkes i markedet. Deltakerne la alle vekt på å oppnå tillit hos kundene.

– Det er kommunikasjonen, ikke teknikken, som avgjør, framholdt Knut Olav Knudsen fra Boligenergi.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler