logo
Illustrasjonsbilde innleie
(Illustrasjonsbilde)

Følg innleie-reglene!

Den beste måten å hindre innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft, er å følge dem. BNL tilbyr tariffkurs 12. desember.

Fra 1. januar i år ble det vanskeligere å leie inn håndverkere for å få prosjekter ferdig. Flere ønsker seg reglene enda strengere. Både forbud mot innleie og kvote er løsninger Fellesforbundet har luftet. Det vil være løsninger som tar bort all form for fleksibilitet og svekker lønnsomheten hos mange av medlemsbedriftene i Rørentreprenørene Norge.

– Det er knapt en eneste av våre bedrifter som ikke fra tid til annen trenger å leie inn rørleggere for å få jobbene unna. Avsløringer om kjipe arbeidskontrakter og dårlig behandling av innleid arbeidskraft fungerer som bensin på bålet for dem som ønsker strengere regler. Jo færre brudd på regelverket, desto sterkere står det. Budskapet i dag er; det lønner seg å følge reglene for å unngå at de strammes inn, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Slik er reglene

Hovedregelen er at hvis du permanent har arbeidsoppgaver som skal utføres, så ansetter du arbeidstakeren i fast stilling. Men i to tilfeller er det lov til å leie inn arbeidstaker:

  1. Hvis det er et tidsbegrenset vikariat eller stilling knyttet til kortere prosjekt så kan du ansette midlertidig.
  2. Dersom du må dekke en topp. Da er det et krav at du har tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett og at innleien blir avtalt med fagforeningen. Som medlem i Rørentreprenørene Norge (NHO) kan du krysse av for at kravet knyttet til fagforening med innstillingsrett er fulgt, men du må fortsatt ha tariffavtale og avtale innleie med fagforeningen i din bedrift. Dette er krav du finner i arbeidsmiljøloven paragraf 14-12.

– Foreløpig har ingen blitt dømt for ikke å ha fulgt regelverket, men det er absolutt ikke tilrådelig å gjøre det. Innleie er et hett politisk tema, området følges nøye. Nylig varslet arbeidsministeren at BNL og Fellesforbundet må stille i departementet for å komme med sine anbefalinger for å stoppe ulovlig innleie i bransjen. Riset bak speilet er forbud og strammere regler, sier Røiseland.

Her finner du mer informasjon om BNLs tariffkurs.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler