logo
Flere unge mennesker søker seg til rørleggerfaget.
Flere unge mennesker søker seg til rørleggerfaget.

Flere vil bli rørlegger

Årets tall fra Utdanningsdirektoratet viser en gledelig økning til rørleggerfaget. For bygg- og anleggsteknikk samlet er det nedgang.

Antall søkere til rørleggerfaget økte fra 433 i fjor til 463 i år, noe som tilsvarer 6,9 prosent.

– Tallene er svært hyggelige. Dette er ungdom som vil bli attraktive rørleggere og som har veldig lyse jobbutsikter. De har all grunn til å glede seg til å komme inn i et yrke med god lønn og mange muligheter til videreutvikling, sier administrerende direktør Marianne Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Her finner du søkertallene til videregående opplæring.

Flere jenter

Antall søkere til Klima-, energi- og miljøteknikk (BAKEM2) økte fra 638 i 2018 til 763 i år, en vekst på hele 19,6 prosent. Ikke alle disse velger rørfaget, men årets økning til tredjeåret tegner godt for utviklingen videre.

Fagsjef for næringspolitikk i BNL, Jomar Talsnes Heggdal, forteller at det for bygg og anleggsteknikk samlet er nedgang i antall søkere, men oppgang i antall jenter. Det siste gjelder også søkerne til rørleggerfaget der antall jenter økte med tre fra i fjor til 21 i år.

I forkant av søknadsfristen for videregående opplæring 1. mars arbeidet Rørentreprenørene Norge aktivt med informasjon om yrket til ungdom. Blant annet fikk informasjonsfilmer på Youtube over en million visninger.

– Hvor mye har kampanjen betydd for økningen i søkere til rørleggerfaget?

– Den har helt sikker bidratt, men forklaringen til økningen er nok sammensatt. Blant annet har myndigheter og media fremhevet at yrkesfag gir gode muligheter til sikker jobb, rørleggerbransjen arbeider aktivt lokalt for å vise mulighetene og flere har nok fått øynene opp for utviklingsmulighetene i bransjen, sier Røiseland.

Her kan du se filmene i kampanjen "Bli rørlegger".

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler