logo
hjelmer

Flere rørleggerbedrifter kan tas ut i streik

Over 14.000 ansatte i ca. 700 bedrifter i byggenæringen kan bli tatt ut til streik. Mange av disse utfører rørleggerarbeid.

Meklingsfristen utløper midnatt søndag 23. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

BNL sitter i forhandlingene og sender informasjon direkte til alle medlemsbedrifter. På bnl.no og i arbinn.no er det oppdatert informasjon.

Dersom det skulle bli streik blir det sendt ut informasjon fra Rørentreprenørene Norge vedrørende kontraktsforhold og varslinger til kontraktspartnere.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler