logo
world toilet day

Flere folk har mobiltelefon enn tilgang til toalett

Tall fra Verdensbanken viser at mens 75 prosent av verdens befolkning har tilgang til mobil, er det kun 64 prosent som har tilgang til toalettfasiliteter. Dette betyr at over en milliard mennesker gjør fra seg utendørs – ofte i området der de bor. Ikke bare er det uhygienisk, men det er også farlig. I dag markeres verdens toalettdag.

– Mangel på tilgang til toalett har mange konsekvenser. For det første betyr det stor fare for spredning av sykdommer som diaré, som tar et barneliv hvert 86. sekund. Totalt anslås det at sykdommer relatert til forurenset vann og dårlige sanitærforhold er årsaken til 3,5 millioner dødsfall i året, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

Millioner av mennesker må gå langt for å gjøre fra seg, hvilket øker faren for vold og overgrep – spesielt for jenter og kvinner. I tillegg er dårlige toalettfasiliteter ved skolene en årsak til at mange jenter slutter på skolen. 

Hva gjør Plan?

Totalt er det 2,4 milliarder mennesker som har dårlige sanitærforhold på hjemstedene sine. Selv om det er en stor andel av verdens befolkning, viser tall at 1,8 milliarder flere mennesker har fått tilgang til toaletter og gode sanitærforhold siden 1990.

Plan lærer opp barn i sanitær og hygiene, samt bygger og tilrettelegger toalettfasiliteter. Samtidig jobber vi sammen med lokalstyrer for at de skal ha et totalforbud mot åpen avføring i sitt distrikt, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan.

Her er 10 grunner for at du på #WorldToiletDay bør sette ekstra pris på toalettet ditt:

  • Ifølge estimater fra Verdensbanken er det flere mennesker i verden som har mobiltelefon enn et toalett.
  • 1 milliard mennesker må gå på do utendørs. Det tilsvarer antall mennesker i Europa, pluss USA.
  • Millioner av mennesker må reise langt fra hjemmene sine for å gå på do.
  • Jenter som har tilgang til toalett, er mindre sårbare for overgrep.
  • Toaletter redder liv. Sykdommer sprer seg i mangel på sanitærforhold.
  • Hvert 86. sekund dør et barn av diaré.
  • Ett gram avføring kan inneholde millioner av virus og bakterier.
  • Sykdom knyttet til vann- og sanitærforhold tar livet av over 3 millioner mennesker årlig.
  • Det anslås at det finnes en økonomisk gevinst i å investere i et toalett, som holder folk friske og produktive.
  • Statistikk viser at skoletoaletter øker deltakelsen av jenter i skolen.

Her finner du mer informasjon om Plans arbeid

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler