logo

Fellesoverenskomsten 2018-2020

Alle tariffbundne medlemsforetak mottar i disse dager et eksemplar av Fellesoverenskomsten 2018 – 2020. Dersom noen ønsker flere eksemplarer gratis tilsendt kan disse bestilles hos Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler