logo
fdv arb gruppe

FDV-dokumentasjon fra papir til nett i tiltaksklasse 1

DiBKs arbeidsgruppe foreslår forenklinger og forbedringer for hvordan håndverkere kan dokumentere arbeidet.

I arbeidsgruppen er Rørentreprenørene representert ved Oddgeir Tobiassen (direktør for kompetanse og utvikling), og han har sammen med gruppens sju andre medlemmer hatt som mandat å foreslå forenklinger og forbedringer for hvordan håndverkere kan dokumentere sine arbeider.

– I arbeidet er det blitt stadig klarere at dokumentasjon må leveres og lagres digitalt på steder der det er enkelt å finne den igjen ved behov. Det er allerede flere databaser som inneholder FDV-informasjon (informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold) om bygg - og det vil trolig komme flere i årene som kommer, sier Fredrik Horjen, senioringeniør i direktoratet og leder for arbeidsgruppen.

Datamodeller er utviklet

For å gjøre det enklere å hente ut informasjon og utveksle informasjon mellom ulike databaser har arbeidsgruppen fått utviklet en datamodell (UML-modell) som knytter FDV-dokumentasjon til matrikkelopplysninger, foretaksopplysninger med mer. Datamodellen vil kunne være til hjelp for leveradører av FDV-systemer.

Last ned:

FDV-dokumentasjon fra papir til nett. Rapport fra arbeidsgruppen
Datamodell for FDV-dokumentasjon.pdf (kortversjon)
Datamodell for FDV-dokumentasjon (utvidet versjon).pdf

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler