logo

Farvel årsberetning!

- En skikkelig gladsak på tampen av året, melder Tor Backe i Rørentreprenørene Norge. De fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har nemlig laget årsberetning for siste gang. Næringsdepartementets egne beregninger antyder at norske bedrifter sparer rundt 750 mill. kroner på dette tiltaket, som er et resultat av mange års arbeid fra NHOs side. - Dette er et godt eksempel på hvordan NHO arbeider på overordnet plan for næringslivet – som også kommer våre medlemmer til gode, sier Backe.

Fritaket gjelder for det som kalles små bedrifter / foretak.
Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:  
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,  
2. balansesum: 35 millioner kroner,  
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Helt slutt på årlig finansrapportering blir det ikke: Årsregnskapet består, og noen av de mer finansielle opplysningene i årsberetningen flyttes til notene.

Les mer om saken hos NHO.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler