logo

Ett av ønskene oppfylt!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok Rørentreprenørene Norges ønskeliste for rørleggerutdanningen og understreket at næringen må ha stor innflytelse på utdanningen. Han bekreftet at ett av punktene på rørbransjens ønskeliste nå er muliggjort.

 

– Hvis Rørentreprenørene sier at det er ett eller annet som ikke helt stemmer med den kompetansen vi trenger og de behovene vi har, så må vi gjøre noe med det, sa Røe Isaksen da han besøkte RørNorges stand på Bygg Reis Deg-messen 14. oktober 2015.

I tillegg til å se NM-kandidatene i aksjon og motta rørbransjens 10-punkts ønskeliste for fagutdanningen, lyttet ministeren til fagsjef i Sanitærteknikk (RørNorge) Are Skaar Nielsens appell der han beskrev et utdanningsbilde hvor det er alt for lite relevant praksis i skolen, og der han fastslo at det er demotiverende utdanning som fører til at så mange faller fra.


Fagsjef for Sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen holdt appell om hva rørbransjen ønsker at myndighetene skal gjøre for rørleggerutdanningen.

 

Næringen må være tydelige til fylkeskommunene

– Det er ingenting i veien med at mange flere skoler og fylker begynner praksisen tidligere og får elevene ut i arbeidslivet tidligere i utdanningsløpet. Nå har vi penger til å gjøre det, og nå har vi ryddet en del formelle hindringer av veien. Det betyr at man i utgangspunktet kan starte med lærlingetiden sin fra første uke på skolen og kombinere bedrift og skole, sa kunnskapsministeren.

Han mener at næringen må være tydelig på hva de forventer fra fagopplæringen, og at bransjen må gi tydelig beskjed til fylkene som dimensjonerer opplæringen.

– I en del fylker er man mer opptatt av at elevene skal få førstevalget sitt enn at det faktisk er lærlingeplasser til dem. Det er et stort problem.

Roser rørbransjen

– Rørleggerbransjen er gode på å ta inn lærlinger, men må bli enda flinkere. En av grunnene til at det starter så mange flere enn de som kommer ut med fagbrev er fordi åtte tusen elever ikke får lærlingeplass – hvert år. Vi gjør nå mye som er viktig ved å heve lærlingetilskuddet og skjerpe kravene når man skal selge inn tjenester til offentligheten, og så må rett og slett de bransjene som har levert bra se på hvordan de kan fortsette med å levere bra for å ta inn enda flere.

Røe Isaksen mener at bransjen bør ha stor innflytelse på utdanningen, og at vi i dag har et system som legger til rette for dette med bransjeeide faglige råd.

– Vi har nå startet med forsøk der de faglige rådene får enda mer å si på innholdet i selve opplæringa. Så jeg mener at det er helt avgjørende at arbeidslivet er tett på og føler at de utdanningstilbudene som er der leverer det de trenger.

Mulighet for bransjeskoler

Kunnskapsministeren kunne også glede rørbransjen med at punkt tre på ønskelisten nå er et faktum.

– Nå er loven endret, så fra første august i år er det da mulighet for å søke om å opprette bransjeskole. Jeg tror ikke det kommer veldig mange søknader på det, men det er noen bransjer – for eksempel dere – som har sagt at dette er noe de vil satse på, sa han.

Nielsen påpekte at dette også var et faktum for noen år siden, men at prosjektet ble lagt på is ved regjeringsskifte.

– Planene ligger der, men det er klart at det har skjedd noe i mellomtiden – så de må jo justeres litt. Men du skal ikke se bort fra at det kommer en søknad, sa han.


Kunnskapsministeren snakket med de fem NM-kandidatene som konkurrerer om å bli norgesmester i rørleggerfaget, og avlegger svenneprøven sin foran et stort publikum på Bygg Reis Deg. De fortalte om sine erfaringer med utdanningen, og kom med sine innspill til forbedringer.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler