logo
Tor Backe mottar diplom og medalje av statsminister Erna Solberg, mens styreleder Torkild Korsnes i Rørentreprenørene Norge applauderer
Tor Backe mottar diplom og medalje av statsminister Erna Solberg, mens styreleder Torkild Korsnes i Rørentreprenørene Norge applauderer.

Erna hedrer Tor

Selveste statsminister Erna Solberg overrakte i dag diplom og medalje til mangeårig leder av Rørentreprenørene Norge, Tor Backe. Han har vært en samlende personlighet for hele bransjen i mer enn 40 år, og ble utnevnt til æresmedlem av Rørentreprenørene.

– I morgen skal de som kjenner deg best, få si mer om hva du har betydd for dem og for bransjen – og du skal få lov til å takke for 40 år i NRL og Rørentreprenørene Norge. Jeg har fått æren av å overrekke deg denne medaljen og dette diplomet i dag. Du er herved utnevnt til æresmedlem i Rørentreprenørene Norge, sa Erna Solberg.

Overrekkelsen skjedde under innledningen til generalforsamlingen i Rørentreprenørene Norge i dag fredag 24. mai i Bergen.

Jurist og leder

– Mannen på podiet er ingen hvem som helst, men en som har holdt rørbransjen samlet i mer enn 40 år. I 1978 ble han ansatt som jurist i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL. Etter drøye to år i rollen tok han over som administrerende direktør. Eller, egentlig fikk han en tilleggsoppgave. Han fortsatte nemlig å gi juridiske råd til medlemsbedriftene helt fram til i vår, sier styreleder Torkild Korsnes i det som nå heter Rørentreprenørene Norge.

– Jeg er helt overveldet over denne æresbevisningen. Og jeg er svært glad for at folk tydeligvis setter pris det engasjementet jeg har hatt gjennom mange år, sier Tor Backe.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler