logo
stein ove bjelland tor backe
RørNorges styreformann Stein Ove Bjelland og administrerende direktør Tor Backe ledet Generalforsamlingen for nærmere 80 medlemmer.

Engasjement under Generalforsamlingen 2016

Rørentreprenørene Norges Generalforsamling 2016 sto i miljøets, byggemarkedets og økonomiens tegn torsdag 26. mai på Gardermoen.

Formann Stein Ove Bjelland gikk gjennom årets viktigste hendelser og trender i sin tale, noe som ble ytterligere visualisert i årskavalkadefilmen som ble vist like etter.

Tradisjonelt har man gått gjennom årsberetningen i digitalt blaformat, men denne gangen valgte RørNorge - som det siste året har vært gjennom en moderniseringsprosess - å vise frem årets høydepunkter og triumfer i form av film og bilder. Dette ble godt mottatt av publikum.

Nye regler for valg av styreformann

Etter at formaliteter som godkjenning av innkallelse, styrets beretning og regnskapet ble gjennomgått, gikk man videre til å godkjenne NHOs forslag om å skifte revisor fra Ernst&Young til Price Waterhouse Coopers (PWC).

Deretter ble det stemt over lovforslag om at valgkomiteen fritt kan velge blant foreningens medlemsbedrifter dersom ingen av de innstilte styrerepresentantene ønsker å påta seg vervet som styreleder eller nestleder. Forslaget vant med et klart flertall (94 ja mot 64 nei). Imidlertid vekket lovforslaget stort engasjement i salen før avstemning, og det ble heftig debattert før man kom til avstemmingen.


Styret diskuterer lovforslaget.

Engasjerende foredrag

Æresmedlem i RørNorge og BNLs representant i NHOs styre, Dag Halvorsen, tok deretter over fakkelen, og holdt foredrag om NHOs arbeid for bransjen og viktigheten av at også rørbransjen er en del av deres fellesskap.

Fagsjef energi og miljø i RørNorge, Eli Heyerdahl Eide slo nok et slag for vannbåren varme i sitt foredrag, og viste hvor viktig det er at rørbransjen kommer sterkt inn på dette markedet. Det ser ut til å bli en meget viktig del av arbeidet for mange i fremtiden.

Direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jon Sandnes, avsluttet foredragsrekken med et engasjerende foredrag om hvordan BNL takler den utfordrende økonomiske situasjonen man befinner seg i i dag.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler