logo
Oddgeir Tobiassen

Endelig studiepoeng til Fagskolen!

I 2015 overleverte vi rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen til Kunnskapsministeren. Kredit for fagskolekompetanse ved overgang til høyskole var blant punktene våre den gang. I dag kan vi feire at fagskolene anerkjennes som høyere utdanning og at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng i stedet for de mer uklare fagskolepoengene. - Dette er med på å gjøre en attraktiv utdanning enda mer attraktiv, slår Direktør for kompetanse og utvikling, Oddgeir Tobiassen fast.

Fagskolestudentene får dessuten med seg to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.
- Det er gledelig å se at et godt samarbeid mellom skole og næringsliv fører til positiv endring, sier Tobiassen. Han berømmer myndighetene for å lytte til bransjen. - Vi ser at utviklingen går i riktig retning - en mer praktisk rettet utdanning anerkjennes nå på likere linje med de mer akademiske studieprogrammene.

Dagens Næringsliv skriver 19.4.17:
Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene.

En samlet komité vil at skolene anerkjennes som "høyere yrkesfaglig utdanning" og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente "fagskolepoeng". Dessuten får studenter fra fagskole to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.

Les hele artikkelen her.

 

 

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler