logo
Tor Terje Bjarne
ENIGE OM VILKÅRENE: Daglig leder Bjarne Haugland VVP (til venstre), administrerende direktør Tor Backe i RørNorge og daglig leder Terje Røising i NRF. Foto: VVS-forum

Endelig i mål med FL-VA/VVS 2016

Etter halvannet år med intense og konstruktive drøftelser, kom forhandlingsdelegasjonene fra de tre foreningene VVP, NRF og Rørentreprenørene Norge onsdag 8. juni 2016 endelig frem til en ny avtale om bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL- VA/VVS 2016.

Partene har under forhandlingene vært svært løsningsorientert og vist vilje til kompromiss på en rekke viktige punkter.

– I dag fremstår FL-VA/VVS 2016 som et balansert og oppdatert avtaledokument som vil tjene bransjens interesser og forhåpentligvis være normgivende for verdikjedens omsetning i årene fremover. Vi er veldig fornøyd med at vi nå er i mål med arbeidet, sier Tor Backe administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Ønsket av bransjen

Selv om avtalevilkårene stort sett har vært uforandret siden 2001, har bransjen ønsket å tilpasse avtalen etter dagens krav.

– Det har lenge vært et uttalt ønske fra NRF å få en oppgradert versjon av FL-VA/VVS. Det er viktig å tilpasse avtalen etter nye lover og regler, samt tilnærme seg nye krav og muligheter i en digital verden. Det er en viktig funksjon for FL-VA/VVS å være med på å standardisere og effektivisere noen av bransjens viktige rutiner, sier Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening.

I likhet med Tor Backe i Rørentreprenørene Norge, er han godt fornøyd med prosessen.

– Dette har vært en lang men god prosess vi skal være stolt av, med mange friske diskusjoner hvor det viktigste har vært å få en god og balansert bransjeavtale som sikrer alle parters interesser og rettigheter på beste måte, sier Røising.

Balansert løsning

VA og VVS Produsentene (VVP), er også godt fornøyd med prosessen.

– Honnør til RørNorge og NRF for at de utviser vilje til å balansere løsningene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

Han håper nå at bransjen tar godt i mot, og respekterer den nye avtalen.

– Nå gjenstår det å se om partene i verdikjeden respekterer FL-VA/VVS-2016, og ikke radbrekker resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak.

Engasjement fra bransjen

Rørentreprenørene Norge har i prosessen stilt med en forhandlingsdelegasjon bestående av Torkild Korsnes, administrerende direktør i K.Lund, og Geir Nygaard, Innkjøpssjef i Assemblin.

– Jeg ønsker å takke for faglig støtte og stort engasjement fra våre representanter for bransjen i denne prosessen. Torkild Korsnes med sin tunge juridiske bakgrunn, og Geir Nygaard med sin innkjøpsfaglige styrke, har vært uvurderlige i arbeidet, sier Tor Backe.

Avtalen presenteres i høst

Medlemmene av de tre foreningene vil få tilsendt et eksemplar av kontrakten så snart den er trykket opp slik at man kan sette seg inn i vilkårene og tilpasse seg de nye vilkårene før de trer i kraft. Avtalen vil bli lansert på VA og VVS møteplass den 21. september 2016 og vil deretter tre i kraft fra 1. oktober 2016.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler