logo
Lyder Soltvedt

Nekrolog:

En rørleggermester er gått bort

31. juli 2019 sovnet Lyder Soltvedt stille inn i sitt 94. år. Rørleggermesteren og ingeniøren har bidratt til at rørleggeryrket i dag står sterkt og klarer seg godt i konkurransen med håndverkere fra hele verden.

Lyder Soltvedt (født 5.11.1924) avsluttet yrkeskarrieren som administrerende direktør i Teknisk Bureau, men fortsatte arbeidet organisasjonslivet til han var over 90 år. 

Uttalelsen hans i et avisintervju om tiden i Teknisk Bureau (TB) sier mye om ham:

"Min generasjon i TB er nok preget av den lærdom vi fikk med oss fra Sigval Bergesen d.y. Hans filosofi var at man måtte gi slipp på en øyeblikkelig gevinst hvis dette var til hinder for et varig kundeforhold. Før man begynner å bruke penger, må man vise at man er i stand til å tjene dem. Denne måten å drive forretning på tok jeg med meg da jeg overtok som disponent i TB."

Etter endt utdanning arbeidet Lyder Soltvedt fire år som ingeniør ved Bjølvefossen i Ålvik. Deretter ble han ansatt som avdelingssjef for rørleggeravdelingen i Teknisk Bureau Stavanger i 1951 og ble senere disponent for VVS-avdelingen i 1968. Han var ansatt i bedriften i 37 år til han gikk av i 1988 – 64 år gammel. Etter oppnådd pensjonsalder var han tilknyttet Bergesen d.y. i Stavanger.

Som pensjonist startet Lyder Soltvedt i 1995 Opplæringskontoret for rørleggere i Stavanger og var selv daglig leder til han var 74 år. Han var svært opptatt av å sikre høy kvalitet på utdanningen og legge grunnlag for et yrke å være stolt av. 

Lyder hadde et sterkt engasjement for rørleggeryrket gjennom hele livet. Hans innsats har betydd mye for faget. I hele førti år fra 1959 hadde han flere tillitsverv i Rørentreprenørene Norge, det som tidligere het Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL). Lyder var i flere år formann i styret og representerte foreningen i en rekke styrer, råd og utvalg. Lyder var æresmedlem av både Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene avdeling Stavanger. I 2013 mottok han Kongens fortjenestemedalje for lang, solid og god innsats for organisasjons- og samfunnslivet.

Godt inne i sine 90 år deltok Lyder Soltvedt på årsmøtet i København sammen med kolleger fra Rørentreprenørene Stavanger. Som på så mange samlinger talte han og siterte dikt. Gjennom Lyder Soltvedt har mange rørleggere blitt kjent med Hans Børlis dikt. På vegne av rørbransjen kan det passe å hilse Lyder Soltvedt med noen strofer av hans favorittdikter.

Et sted der ute i uendeligheten
hvor stjernene blømmer som myrull
saler Døden av sin gamle hest
og leier den gjennom lysets port
inn i tunet til sin blonde søster
Livet 

Marianne Wætnes Røiseland                                     Kjell Sivertsen
Administrerende direktør                                           Daglig leder
Rørentreprenørene Norge                                          Rørentreprenørene Norge,
                                                                                        avd. Rogaland

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler