logo
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Jusskommentaren:

Drahjelp for seriøse

Med ny avhendingslov blir det enda viktigere å benytte seriøse og dyktige fagfolk når man skal pusse opp egen bolig. Det gjelder særlig for kostbare rom som bad/våtrom/kjøkken med tilhørende installasjoner, hvor selv små feil lett kan få store følgeskader.

Stortinget vedtok 16. mai 2019 endringer i avhendingsloven. Endringene innebærer blant annet at det for selger ikke lenger blir adgang til å fraskrive seg ansvar for mindre skjulte feil/mangler, altså såkalte "som den er"-forbehold overfor forbrukerkjøpere.

Det alminnelige mangelsbegrepet og kjøpers undersøkelsesplikt blir også utdypet og presisert. For mangelskrav innføres det også en egenandel på 10 000 kroner, og en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Krav til tilstandsrapporter og takstmenn kan også forskriftsreguleres.

Når endringene skal tre i kraft er ikke bestemt, og endringene vil uansett kun få virkning for avtaler som inngås etter at lovendringene har trådt i kraft.

Viktig med god dokumentasjon

– Endringene åpner for at kjøpere i større grad enn tidligere kan klage på boligkjøp, selv for mindre feil/mangler. For boligselgere og meglere/takstmenn blir det enda viktigere å passe på å opplyse om alle negative forhold ved boligen som skal selges. Bruken av tilstandsrapporter vil sannsynligvis øke betydelig, og å selge egen bolig kun med en enkel takstrapport blir nok mindre aktuelt, kommenterer advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

– Kravet til dokumentasjon av utførte oppgraderinger/rehabiliteringer av egen bolig er også blitt strengere, og dermed blir det veldig viktig at selger kan fremlegge komplett dokumentasjon; ansvarserklæringer/samsvarserklæringer, annen beskrivelse fra håndverkere på utførte arbeider. Kan man ikke fremlegge dette vil det kunne på virke salgspris på egen bolig, legger han til.

I stedet for å samle alt i ringpermer, konvolutter og lignende, finnes det nå et system – Boligmappa – som helt gratis for boligeiere gjør det mulig å lagre alle relevante dokumenter som gjelder boligen, og som vil følge boligen, også i en salgsprosess. Ny eier overtar enkelt tilgangen til Boligmappa, som er lagret trygt, elektronisk og administrert av Boligmappa AS.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler