logo

Dokumentasjon avgjørende for boligtaksten fra 2015

Nye takseringsregler fra 2015 stiller strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand. Uten dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall kunne få en tilstandsgrad 2 på en skala fra 0 til 3 (der 0 er best).


PASS PÅ: Tor Backe (adm. dir. i Rørentreprenørene Norge) råder alle som bygger eller pusser opp til å ta vare på dokumentasjon av alt rørleggerarbeid.

– Dokumentasjon blir særlig viktig for såkalte skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult røropplegg. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidene er håndverksmessig utført, vil man ikke kunne få full score på tilstandsrapporten, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

At det igjen vil gi utslag på taksten ligger i kortene.

Norsk Standard (NS) angir minimumskrav for hva en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig skal inneholde.

Målet med endringene er å forbedre dagens tilstandsrapporter slik at de inneholder utfyllende informasjon om boligens kvaliteter og mangler, og hvilke utbedringer som eventuelt bør gjennomføres.

Sammensatt komité

Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2015 og får fire grader (fra 0 til 3). Tilstandsgradene går fra tilstandsgrad (TG) 0 = ingen avik, TG 1 = mindre eller moderate avvik, TG 2 = Vesentlige avvik, TG til 3 = stort eller alvorlig avvik.

Den nye standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt komite bestående av representanter fra myndigheter, takstbransjen, eiendomsmeglere, eierskifteforsikringer med flere.

Avklar krav om dokumentasjon ved innhenting av tilbud

Norske Rørlegger Bedrifters Landsforening – VVS og forbrukernettstedet skikkeligrørlegger.no, anbefaler dem som har planer om å pusse opp badet å spesifisere krav om dokumentasjon allerede ved innhenting av tilbud.

– Du har faktisk krav på å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke produkter som er benyttet og hva som kreves av vedlikehold når du kjøper VVS-tjenester. Vi oppfordrer alle til å be om dette og at det settes som et krav for leveransen, sier Backe.

Fordelene ved dokumentasjon er flere, og ikke bare knyttet til salg.

Først og fremst får du en dokumentasjon på at du har fått levert det du har bestilt. Du får også vite hvordan anlegget bør vedlikeholdes og ved en reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet.

Se gjerne mer informasjon om innhenting av anbud og DDV-dokument samt tips om hva du bør se etter på visning på www.skikkeligrørlegger.no.

Saken har også blitt omtalt av NRK Rogaland, og du kan høre NRKs radiointervju med Backe her (spol frem til 09.18.50).

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler