logo
Illustrasjonsbilde digitalisering
(Illustrasjonsbilde)

Digital etterutdanning

Digitale byggeplasser krever ny kompetanse i alle ledd. Nå tilbyr Fagskolen Oslo Akershus etterutdanning for fagarbeidere i byggenæringen.

I januar 2020 starter den første modulen i en ny poenggivende etterutdanning på Fagskolen Oslo Akershus kalt "Den digitale fagarbeider". Dette er et tilbud til bedriftene og deres medarbeidere slik at de kan styrke sin digitale kompetanse og arbeide mer effektivt.

Etter planen skal utdanningen tilbys flere steder etterhvert.

Bransjeprogram for byggenæringen og industrien

"Den digitale fagarbeider" er offentlig finansiert gjennom regjeringens bransjeprogram for byggenæringen og industrien og er en pilotordning for fagskolene. Her samarbeider Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Industri og Fellesforbundet om å utvikle utdanningstilbud innenfor områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset bedriftene og medarbeidernes situasjon.

Målet med bransjeprogrammet er å etablere attraktive, korte og spissede utdanninger for å sikre konkurransekraft i et arbeidsliv i endring. Endringer gjør at bedriftene og medarbeiderne trenger faglig påfyll raskere enn tidligere.

Praktisk digital kompetanse

Fagarbeidere i produksjonen må kunne håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg, og digital kompetanse er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene.

Fagskolen Oslo Akershus har utviklet piloten i samarbeid med BNL og Fellesforbundet, og i prosessen har de fått innspill fra en rekke bedrifter. Modulene er praktisk rettet og kan gjennomføres mens man er i full jobb.

Søknadsfristen er 15. desember

Se denne brosjyren for mer informasjon.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler