logo
tor backe
Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Departementet gir overgangsperiode på 2,5 år

Etter at Rørentreprenørene Norge gjorde motstand mot ny sentral godkjenning, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet snudd.

– Bakgrunnen for vårt gjennomslag er nok vårt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet 26. februar 2016, sier adminstrerende direktør i RørNorge, Tor Backe.

Rørentreprenørene ba der om at de bedrifter som i dag har godkjenning i en høyere tiltaksklasse får beholde den. Hvis dette er helt uaktuelt, ønsker vi tre års overgangstid.

– Departementet har hørt på oss og forstått problemene, og foreløpig gitt oss 2,5 års overgangstid, noe som i det minste gir oss et pusterom, sier Backe.

Problematisk om vi må kjempe mot EU

Departementet strammet inn kravene til formell utdanning på grunn av kravet til likebehandling i EØS-området.

– Det er selvsagt lettere å sammenlikne norske og utenlandske foretak via dokumentert formell utdanning enn å vurdere opparbeidet langvarig praksis i den enkelte bedrift, medgir Backe.

Allikevel er Rørentreprenørene klare på at dersom dette hensynet er årsaken til tidligere forskriftsendring, har vi en stor næringspolitisk utfordring om vi skal kjempe mot EU-byråkratiet.

Får ikke vurdert hver bedrifts praksis

En annen mulig årsak til at formalkompetansen har kommet sterkere inn i SAK-forskriften, er nok også at man ved bortfall av søknad om lokal ansvarsrett mister den lokale kjennskapen til de enkelte bedriftene. Da mister man muligheten til å vurdere hvert enkelt foretaks langvarige praksis som jo tidlige kunne oppveie manglende formell utdanning.

Rørentreprenørene Norge vil nå vurdere denne saken og se nærmere på begrunnelsen for kompetansekravet i den enkelte tiltaksklasse.

– Muligens har myndighetene lagt lista for høyt i forhold til kompetansebehovet i en byggesak dersom man ser på erfaringene så langt, sier Backe.

Går i dialog med myndighetene

Ingen ting tyder på at byggenæringen har lidt noen store kvalitetstap ved at SAK har åpnet for å kompensere manglende formell utdanning med lang praksis.

Rørentreprenørene Norge vil gå i dialog med myndighetene for å få en gjennomgang av dagens system – og da i samråd med Byggenæringens Landsforening og aktuelle bransjeforeninger.

– Så får vi se hva vi kan oppnå. Men så langt må vi bare si oss fornøyd med det siste vedtaket i departementet, sier Backe.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler