logo
Oddgeir Tobiassen melder om veldig positive tilbakemeldinger på kurs i kalkulasjon og anbudsberegning for VVS.
Oddgeir Tobiassen melder om veldig positive tilbakemeldinger på kurs i kalkulasjon og anbudsberegning for VVS.

– Den som kalkulerer, er konge i bedriften

Uttalelsen kommer fra Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge. Han forteller at det snart er 20 år siden Rørentreprenørene og Cordel signerte den første samarbeidsavtalen om kalkulasjon.

– Vi fant ut at det var klokt å gå sammen om å utvikle et kalkulasjonsverktøy slik at vi kunne forene vår kompetanse og sammen lage et godt verktøy, i stedet for å jobbe hver for oss, sier Tobiassen.

Kontinuerlig utvikling

Første avtale ble inngått februar 2001 mellom det som den gang het NRL og System Konsult, og samme år var første versjon av «Prosjektanbudskalkulasjon» klar. Siden har utviklingen fortsatt, og 28. september 2018 signerte partene ny avtale som sikrer at VVS-bransjen i flere år fremover kan bruke Cordel som kalkulasjonsprogram med ferdig innlagt datagrunnlag.

– Det er ingen hemmelighet at det både kan være utfordrende og tidkrevende å kalkulere et anbud. Hva er ditt beste tips når det kommer til kalkulasjon og anbudsberegning? 

– Oppfordringen må være å lære seg teorien om hvordan man bygger opp en god kalkyle. Jeg pleier å si at den som kalkulerer, er kongen i bedriften. Kalkulerer du feil, kan bedriften i verste fall gå konkurs, understreker han.

Kurs i kalkulasjon og anbudsberegning

De siste fire årene har Rørentreprenørene Norge og Cordel holdt samarbeidskurs i kalkulasjon og anbudsberegning for VVS.

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på disse kursene, sier Tobiassen.

Kurset går over to dager, hvor en dag brukes på teori og en dag på praksis. Rørentreprenørene Norge står for teoridelen, mens Cordel Norge står for den praktiske delen. Her vektlegges det at man først må lære seg de grunnleggende kalkulasjonsprinsippene før man tar i bruk Cordel anbudskalkulasjon. Det er viktig med et godt kalkulasjonsprogram, det er også viktig at det er kvalifisert informasjon som legges inn. Det som kommer ut, er et resultat av det som legges inn.

– Hva er det hyppigst stilte spørsmålet på et slikt kurs?

– Vi får mange spørsmål rundt akkordtariff i forbindelse med kalkulasjon. Det aller viktigste her er å bygge opp gode faktorer og et godt kalkulasjonsgrunnlag, slik at man får en forsvarlig inntjening. Dette er noe vi bruker mye tid på.

Mats Felix Walschaerts fra Cordel Norge holder kursdag to. Her får deltagerne testet teorien i praksis ved å sette opp et anbud i Cordel og hvordan man kan utnytte de ulike funksjonalitetene for å gjøre arbeidsprosessen enklest mulig.

Her kan du lese mer om alle kursene til Rørentreprenørene Norge.

Kurs: Kalkulasjon og anbudsberegning
– generelt og bruk av RS kalk/Cordel
Kurset passer for rørleggermestere, kalkulatører og saksbehandlere som kalkulerer tilbud og anbud. Målet med kurset er å gi deltagerne et godt grunnlag for å kunne utføre anbuds- og kalkulasjonsarbeider manuelt og ved bruk av RS kalk/Cordel.

Ønsker du å delta på kurs? Vi setter opp nye kurs ved behov. Ta kontakt med Rørentreprenørene Norge eller Cordel Norge.

Rørentreprenørene Norge:
E-post: firmapost@rornorge.no 
Telefon: 23 08 76 50

Cordel Norge:
E-post: firmapost@cordel.no
Telefon: 70 17 84 00

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler