logo
Direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen, har fått mange henvendelser rettet mot TEK17 i det siste.
Direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen, har fått mange henvendelser rettet mot TEK17 i det siste.

Da må du begynne å bruke TEK17

Som kjent kom det ny byggteknisk forskrift i sommer og mange av våre medlemsforetak lurer på om det er TEK10 eller TEK17 som gjelder nå.

– Flere medlemsforetak kontakter oss med spørsmål om hvilke konsekvenser endringene får og hva bedriftene skal forholde seg til når det gjelder prosjektering og utførelse av VVS-installasjoner, sier direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen.

I krafttreden og overgangsperiode

Forskriften (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017 med en overgangsperiode på ett og et halvt år.

– Det vil si at til og med 31. desember 2018 kan man velge om prosjektet skal følge enten TEK17 eller TEK10. Prosjektering av tiltak er normalt kommet langt før søknad om tillatelse er klar til å sendes kommunen. Det er derfor gitt overgangsbestemmelser for å redusere tidsbruk, ulemper og kostnader til omprosjektering som følge av endret regelverk, sier Tobiassen.

Informasjonsmøter i avdelingen

Rørentreprenørene Norge vil høsten 2017 gjennomføre informasjonsmøter i avdelingene med tema:

"TEK17 – de viktigste endringene for rørbransjen, konsekvenser for våre installasjoner, ikrafttreden og overgangsbestemmelser"

Invitasjon til informasjonsmøter gjøres i samarbeid med avdelingene og sendes alle medlemsforetak.

Vi håper å se dere der!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler