logo
ENIGE: Marianne W. i Rørentreprenørene Norge og Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder.
ENIGE: Marianne W. i Rørentreprenørene Norge og Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder.

Cobuilder dropper 20 kroner

Cobuilder imøtekommer rørleggeren og legger om betalingssystemet. Nå blir det kun én regning fra dataleverandøren. Fra og med 1. mars vil alle kostnadene være inkludert i abonnementsprisen.

– Vi er svært fornøyde med at det fra neste år kun blir én regning å forholde seg til for kundene. Dette skaper forutsigbarhet og gir våre medlemsbedrifter mulighet til å beregne tilbud på en bedre måte, sier Marianne W. Røiseland, administrerende i Rørentreprenørene Norge.

De siste to årene har Cobuilder krevd 20 kroner for hver rørdel som ikke har hatt tilstrekkelig dokumentasjon fra produsent. For mange entreprenører har det blitt et betydelig problem, og et enda større irritasjonsmoment.

Kommer i møte

– Vi har forstått at systemet vårt har skapt irritasjon, særlig hos rørleggeren, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Han påpeker at det er produsentene som er eier av sine produktdata og derfor bør sørge for at varene deres er tilstrekkelig dokumentert.  Men det er stor forskjell på kravene som stilles til henholdsvis omsetning og bruk av et produkt. Det er ansvarlig foretak som bærer ansvaret for at produktene som brukes, er tilstrekkelig dokumentert før de bygges inn i byggverk.

Det var på et møte med Rørentreprenørene Norge for flere måneder siden at bedriften lovet å vurdere betalingssystemet. Nå er rørleggerne hørt.

Alt på en regning

Fra 1. mars er alle kostnader knyttet til tjenester fra Cobuilder lagt inn i abonnementsprisen.

– Det innebærer at vi må jobbe mer mot produsentene for å sørge for at varene deres er tilstrekkelig dokumentert. Etter hvert som vår nye plattform stadig videreutvikles, håper vi produsentene lettere kan se merverdien av å levere data til de 35 000 brukerne ute på byggeplass. Det er de som etterspør og trenger denne informasjonen, legger Fredenlund til.

Cobuilder var tidlig ute med å digitalisere den norske byggenæringen.  Selskapet gir viktige bidrag i forenklingen og strukturering av data slik at alle aktørene jobber i det samme systemet, med de samme datamalene.  

– Cobuilder har utviklet et godt digitalt verktøy. Men det er produsent som må sørge for at alle data rundt varen de selger tilfredsstiller alle krav. Det er ikke riktig at det er håndverker som skal ha det ansvaret. Dette skrittet fra Cobuilder er et skritt i riktig retning, sier Røiseland. 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler