logo
Skjermdump av nettsidene til Vestfold Rørleggerforretning.

Carsten dobler medlemskapet

Nestleder i styret i Rørentreprenørene Norge, Carsten Skottner Engh, har meldt inn en ny bedrift i foreningen. Fra basen i Porsgrunn ekspanderer virksomheten.

Vestfold Rørleggerforretning er blitt medlem av Rørentreprenørene Norge. Bedriften eies av Carsten Skottner Engh som også står bak Porsgrunn Rørleggerforretning. Men hvorfor etablere en ny bedrift med samme adresse som den første?

– Det er bare postadressen som er lik. Vestfold Rørleggerforretning holder til i Skolmar rett utenfor Sandefjord, på et sentralt industriområde som sikrer enkel logistikk, forklarer Skottner Engh.

Veteraner står bak

Vestfold Rørleggerforretning ble startet for drøyt to år siden, og bedriften er dermed ganske ny. Imidlertid har eier Skottner Engh og daglig leder Severin Hoff til sammen nærmere 60 års erfaring. I Porsgrunn Rørleggerforretning er det 25 ansatte, i Vestfold Rørleggerforretning er de så langt fire ansatte.

– Vi har klare planer om å ekspandere virksomheten i Vestfold, sier Skottner Engh.

– Det er kanskje unødvendig å spørre nestlederen i Rørentreprenørene Norge om hvorfor bedriften er blitt med i foreningen?

– Det føles riktig å melde inn Vestfold Rørleggerforretning når vi nå har stabil og god drift etter oppstarten. Vi tror på organisert arbeidsliv med ordnede forhold, framholder Skottner Engh.

Her finner du nettsidene til Vestfold Rørleggerforretning.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler