logo
Bygningsferien 2019

Bygningsferien 2019

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2019 legges fra mandag 8. juli til og med fredag 26. juli, altså uke 28, 29 og 30.

Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2019 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag 15.04, tirsdag 16.04 og onsdag 17.04 i påskeuken.

2. Fredag 31. mai 2019 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 31. mai.

3. Sommerferien 2019 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2019 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli. (Uke 28, 29, 30).

4. Fredag 27. desember (1. feriedag)
partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 27. desember 2019

5. Øvrige feriedager (5 feriedager) 
Plassering av 5 feriedager avtales lokalt.

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler