logo
sprinklermøte desember 2015
Fra Sprinklergruppens møte hos Rørentreprenørene Norge desember 2015.

Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og tiltak.

Det er i et notat, klikk her, gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015.

Notatet refererer videre til et igangsatt prosjekt «Anvendelse av innvendig galvaniserte rør i sprinkleranlegg, korrosjonsproblematikk, konsekvens og tiltak»

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler