logo

Boligmappa.no - Boligens servicehefte på nett

På boligmappa.no knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra seriøse og kvalifiserte håndverkere. For håndverkere leverer Boligmappa et system for innhenting, deling og lagring av informasjon på norske bygg og boliger. Noe for din bedrift?

Besøk Boligmappa.no og se selv!

Kun seriøse bedrifter får tilgang
Boligmappa.no er resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Det er kun seriøse bedrifter som får tilgang, og på den måten er Boligmappa i front med å digitalisere vekk useriøse aktører. Rørentreprenørene Norge er en av aktørene som står bak Boligmappa. I tillegg er Ambita AS, Nelfo og Elektroforeningen (EFO) med som eiere. Ambita AS er forøvrig heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

For bedrifter
For håndverkere leverer Boligmappa et system for innhenting, deling og lagring av informasjon på norske bygg og boliger. Systemet bidrar til at man får korrekt navn og adresseinformasjon på kundene, og det er i seg selv grunn god nok til å benytte Boligmappa. Systemet har også knytninger til matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister, og er tilgjengelig via en frittstående webportal eller som en integrert tjeneste i nær 30 ulike forretningssystem.

For privatpersoner
Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett, og er en gratis tjeneste for privatpersoner (boligeiere). Boligmappa følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som til enhver tid står registrert som eier. Det sikres ved bruk av BankID og synkronisering med Tinglysningsregisteret. På denne måten har både dagens og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen man eventuelt skal selge.

Mer kontroll og sparer tid
Boligmappa gir seriøse bedrifter tilgang til å sende viktig dokumentasjon elektronisk til bygg- og boligeiere. Dette gjør at du sparer tid og utfører nødvendig «papirarbeid» mer effektivt: 90 % av bedriftene som bruker Boligmappa oppgir at de sparer tid per oppdrag, og tre av fire mener bedriften får mer kontroll og bedre informasjonsflyt. Alle medlemsbedrifter får 10% rabatt.

Allerede integrert
Boligmappa er integrert i en rekke dokumentasjonsverktøy som bransjen allerede bruker, slik som RørNorges websystem, Cordel, Visma Contracting, Tripletex, Holte Joboffice, UniMicro, Handyman, Speedycraft med flere.

Besøk Boligmappa.no og se selv!

Kontaktperson Boligmappa
Per-Christian Svendsen
Daglig leder i Boligmappa
920 22 577
per.svendsen@boligmappa.no

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler