logo

BNLs Generalforsamling - åpent møte

Ikke før vi har rukket å rydde opp etter vår egen Generalforsamling, står BNLs for tur. 15. juni står attraktivitet og bærekraft på agendaen. Og takket være initiativ fra Ingeborg-nettverket er også rekruttering av kvinner til byggenæringen tema denne dagen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler