logo
Bilde Bli mester

Bli mester med medlemsrabatt!

Er du eller noen av dine medarbeidere klar for mer ansvar og større oppgaver? Da kan du som medlem i Rørentreprenørene Norge starte på mesterutdanning i januar – med rabatt.

Rørentreprenørene Norge har fått aksept for en rabatt på 10 prosent til medlemsbedrifter og anbefaler kurset på det varmeste.

– Det er stas å kunne tilby Bli mester-utdanning med rabatt til våre medlemmer, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Hun oppfordrer medlemsbedrifter til å styrke kompetansen i egne rekker og tilby sine ansatte utdanningen som hever det faglige nivået og muligheten til å jobbe i tiltaksklasse to.

Favner alle byggfagene

Blimester.com er en skole som er etablert av Rørentreprenørene Norge og åtte andre bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL). Blimester.com tilbyr mesterbrevutdanning, etter avtale med Mesterbrevnemnda, til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Utdanningen gjennomføres normalt på tre semestre, men tre helgesamlinger og to–fire webseminarer per semester. Det er en oppgavedrevet utdanning hvor man får veiledning og tilbakemeldinger etter behov.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen. Mesterbrevet er et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen til å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Her kan du lese mer om mesterutdanningen.

Søknadsskjema finner du på www.blimester.com.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler