logo
blimester skjermbilde

Bli mester!

Rett etter sommerferien har Blimester oppstart av nytt kull. Det begynner allerede å fylles opp.

Lørdag 29. august er oppstarten for nye mesterkull, kull nummer ni. Det er plass til vel 60 kandidater i hvert kull, men det fylles fort opp og er allerede mer enn halvfullt.

Søknadsfristen er fredag 14. august, men søk med en gang dersom du vet du har lyst til å komme i gang med Mesterutdanning denne høsten. 

Mesterbrevutdanningen fra Blimester.com er lederutdanning for håndverkere med fag- eller svennebrev og minst ett års praksis i faget, som ønsker å starte eller drive egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling.

Utdanningen gjennomføres normalt på tre semestre, med helgesamlinger og web-seminarer.
Pris er kr. 56.000,- og det er 10% avslag til bedrifter som er medlem av Rørentreprenørene Norge.

Søknadsfrist er 14. august 2020. HER KAN DU SØKE!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler