logo
Ill.bilde fjernvarmeseminar

Bli med på forseminar for varmerørleggere på Fjernvarmedagene 16. oktober!

Tema er rørleggerens møte med den urbane energien - hva skal til for å få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig? Hvilke muligheter gir et fjernvarmeanlegg for rørleggeren? Og hvilke forventninger har markedet til vannbårne anlegg?

Vi legger i år ekstra vekt på forenklede oppvarmingsløsninger i lelighetsbygg - fra 5 til 3 rør - både i nye og eksisterende bygg.

Få også med deg rapporten som dokumenterer at varmebehovet på baderom gjennomgående undervurderes i prosekteringsfasen - og i dagens byggtekniske forskrift.

Forseminaret er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Norsk Fjernvarme. Det inngår som en del av Fjernvarmedagene Urban Energi, som arrangeres på Scandic Fornebu 16.-17. okotober.

Les mer om Rørleggerseminaret her, Fjernvarmedagene her og meld deg på her.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler