logo
illustrasjonsbilde læreplassjegerkampanjen 2020

Bli lærebedrift!

10. juni startet jakten på enda flere lærebedrifter med den landsomfattende kampanjen "Læreplassjeger 2020".

– Mer enn noen gang er det viktig å sørge for at de som kommer ut av videregående skole og er kvalifisert for læreplass får det, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Historisk har vi sett at det ikke lønner seg å ikke ta inn lærlinger i økonomiske nedgangsperioder - som på 80-tallet, og i forbindelse med finanskrisen. Det ble da nesten ikke tatt inn lærlinger, noe som straffet seg i flere år etterpå med stor mangel på fagfolk.

– Den erfaringen vi gjorde oss da gjør oss motivert til å gå de ekstra skrittene for å få inn flere nå, sier Eide.

Ett av de tryggeste fagene å ha lærling i

– En ting er de bedriftene som har lærling i dag. Dem oppfordrer vi selvfølgelig til å ta inn flest mulig lærlinger. Men vi oppfordrer også de bedrifter som ikke har hatt lærling før til å komme på banen og bidra til at vi får nok rørleggere i Norge, sier fagsjefen, og legger til:

– Vi i rørbransjen er heldige som har bransjedrevne opplæringskontor i hele landet, som ivaretar opplæringen sammen med lærebedriftene. Det gjør rørleggerfaget til ett av de tryggeste å ha lærling i! 

Les mer om Læreplassjeger-kampanjen på Worldskills sider!

Omfattende samarbeidsprosjekt

Worldskills, fylkeskommunene, opplæringskontorer, skoler og en rekke organisasjoner står bak Læreplassjeger-kampanjen. Læreplassjegere over hele landet vil jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjen vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen.

Bli en lærebedrift!
Bestill materiell til læreplassjegerne her

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler