logo
bjørn hellum tor backe
Prosjektansvarlig for bransjerettet bedriftshelsetjeneste (BHT), Bjørn Hellum og direktør i Rørentreprenørene Tor Backe er sikre på at den nye BHT-ordningen vil både lette og styrke HMS i medlemsbedriftene.

BHT med kost/nytte-tankegang!

– Vi går med stormskritt inn i den digitale verden, og det er viktig at man også legger seg på den linjen når det gjelder bransjerettet bedriftshelsetjeneste, sier prosjektansvarlig i Connector forsikring Bjørn Hellum.

I vårt langstrakte land blir det ofte store avstander mellom pasient og legekontor, og selvsagt oppfordrer vi ikke våre medlemmer til å avse turene til legen – men med sin digitale tilgjengelighet kan bransjerettet bedriftshelsetjeneste (BHT) gjøre det enklere.

– Vi måtte også fornye tjenesten og gjøre den mer bransjetilpasset. Det er ikke gitt at alle bransjer bør ha de samme spørsmålene, sier Hellum.

For å tilpasse BHT til rørbransjen, brukes informasjon fra kunnskapsdatabasen til NOA – nasjonal overvåkning hos STAE, som sitter inne med svært god oversikt over hva som er utfordringene i norsk arbeidsliv.

Statistikk man ellers aldri hadde fått

I tillegg til å på effektivt vis kartlegge hva slags problemstillinger som er gjeldende på arbeidsplassen, kan terskelen for arbeidstaker til å svare ærlig være lavere når han eller hun får sitte i fred og ro ved PC og svare.

Yrkeshelse Sør har utarbeidet et digitalt spørreprogram – en egenrapport over yrkeshelse. Svarene blir kryptert, slik at informasjonen forblir trygt i systemet, og analyseres av et legeteam i Arendal.

– Det spares veldig mye tid, og vi tror at resultatene kan bli enda bedre enn i intervju, siden man får bedre tid til å tenke seg om og svare når ingen venter på time etter en, sier Hellum.

Når de ansatte har fullført undersøkelsen, lages det en rapport til virksomheten. Det utvises skjønn rundt hvorvidt det skal lages statistikk over svarene eller om en generell rapport utarbeides. Antall ansatte i bedriften avgjør dette, og personvernet er faktoren som avgjør.

– I tillegg til å kunne gi bedriftene rapporter som angår deres bedrifts tilstand, kan vi lage bransjerapporter, sier Hellum. Han understreker at kartlegging er essensielt.

Ny måte å tenke på bedriftshelse

– Jeg vet ikke om noen som har lagt seg på denne linjen før, sier Hellum.

Regelverket legger til grunn at det er kjøperen av tjenesten som selv skal definere hva de vil ha av tjenester. I dag identifiserer enkeltbedriftene hva de trenger hjelp til. Med BHT kan man standardisere relevante problemstillinger for de ulike bransjene, noe som både vil gagne enkeltbedriftene og fellesskapet.

Løsningen er rimeligere enn den bedriftshelsetjenesten mange bedrifter i dag bruker, og det rapporteres stadig inn at mange av bedriftene heller ikke bruker sine nåværende bedriftshelsetjenesteavtaler.

– Vi har flere grupperinger som jobber sammen om dette her, og HMS Norge er en av disse. Vi lager webinarer sammen med dem, legger ut og sender ut info når nye webinar er i anmarsj. Disse omhandler relevante tema som en arbeidsgiver står overfor.

BHT skal være forebyggende – ikke kurativ. Det handler like mye om å holde den enkelte arbeidstaker skadesløs som å opprettholde den sunne bedriften.

 

I september 2015 vedtok styret i Rørentreprenørene Norge å inngå avtalen med HMS Norge AS for å tilby medlemsbedriftene en bransjerettet bedriftshelsetjeneste.

– Gjennom denne tjenesten vil bedriftene få presentert en helt ny form for gjennomføring av det arbeidet som en BHT etter loven er pålagt, sier direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Ønsker du å bli kontaktet vedrørende ordningen, kan du sende SMS til 2065 med teksten BHT. 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler