logo
møte hedmark

– Beste avdelingsmøte på 10 år!

Rørentreprenørene Norge – Hedmark og Oppland engasjerte mange bransjefolk under sitt kvartalsmøte i mars.

– Vi trodde vi hadde god tid med tre timer, men vi kunne ha holdt på i to timer til, sier avdelingsleder i Rørentreprenørene – Hedmark og Oppland, Anne Dufseth.

Engasjementet som ble utvist blant møtets 23 deltakere, og Dufseth mener at nivået av interesse og engasjement kan sammenlignes med Vannskademøtet 2006.

– Flere viktige temaer ble gjennomgått på møtet – blant annet svart arbeid og infrastruktur mellom Hedmark og Oppland for å forbedre arbeidsflyten, sier Dufseth.

Vekker om svart arbeid

Selv om arbeidsledigheten i de to kommunene samlet er lavest i landet, ser Rørentreprenørene, i likhet med BNL og NHO ingen grunn til å slutte å jobbe for at det skal bli enda bedre.

Audun Lågøyr er direktør i næringspolitikk i BNL, og møtte opp på møtet i Hamar for å fortelle om svart arbeid og de konsekvensene det medfører.

– Han åpnet nok øynene på mange rundt både dette og den økonomiske betydningen av at store prosjekter blir gitt til utenlandske firmaer har for Norge. Han viste frem hvor mye penger den norske stat taper på å kjøpe billig, og informerte om at det er opprettet samarbeidsprosjekt mellom blant annet politiet, arbeidstilsynet og skattedirektoratet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Dufseth.

Deltakerne ble – i likhet med rørbransjen generelt – oppfordret til å ta ansvar og varsle fra om de finner denne type prosjekt, som blant annet er utbredt i utbyggingen av hyttefelt.

Styrket fellesskapet

Medlemmene ble også oppdatert på siste nytt fra Rørentreprenørene, og direktør Tor Backe snakket om betydningen av å være organisert.

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Finstad snakket om hva kortere reisevei via riksvei 3 vil gjøre for arbeidssituasjonen og utnytting av arbeidstakere i Innlandet (mellom Hedmark og Oppland). Han forklarte også hva NHO jobber for i Innlandet, at NHO jobber hardt for å øke sysselsettingen.

Etter endt møte samlet flere av deltakerne seg på felles middag.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger rundt emnene i møtet og jeg har inntrykk av at dette er med på å styrke nettverksbyggingen og samholdet i Innlandets rørbransje, sier Dufseth.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler