logo
Bjørvika byggeplass

Balanserte anskaffelser – bygg og anlegg

Difi inviterer til et felles kurs for leverandører og byggherrer som jobber med offentlige bygganskaffelser. Målet for kurskonseptet er å etablere en felles læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser. Det gjenstår to kurssamlinger - 6.-7. juni og 13.-14. september.

Hva?

Balanserte anskaffelser gjennom dialog –Et felles kurs for byggherrer og bransjen med fokus på bedre anskaffelser gjennom dialog. Kurset foregår over tre samlinger:

  • «Forberedelsene» (avholdt)

  • «Konkurransen» (6.–7. juni)

  • «Etter konkurransen» (13.–14. september)

På kurset utforskes temaer knyttet til faser av anskaffelsen med fokus på mulighetsrommet for - og effekten av dialog. Byggherrene bruker konkrete prosjekter som eksempler og mange av disse har aktuelle pågående anskaffelser.

Kommende samling 6.–7. juni fokuserer på konkurransen, og dag 2 er i sin helhet satt av til én-til-én-samtaler mellom byggherre og leverandør.

Kurset er gratis, men deltagerne dekker egen reise og opphold.

Les mer og finn informasjon om påmelding her.

Sagt om første samling:

«Å få tilbakemeldinger fra leverandørene er utrolig verdifullt»
«Tusen takk for bra variasjon på kurset. Konkrete problemstillinger man ser alle sliter med. Å få innsikt i hva de på andre siden av bordet sliter med»
 «Veldig lærerikt og høre hva tilbydersiden har å komme med. Bra med forberedelsesmaterialet sånn at man kommer til kurset forberedt»
«Aha-opplevelser på hvor mange verktøy fra Difi og andre som ligger der ute» 
«Interessant å få se problemstillinger fra andre siden av bordet. Slik jeg så problemstillingen var ikke slik de andre så på det»
«Vi har diskutert utfordringer – ikke problemer. Veldig bra så langt»

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler