logo
Avdelingslederkonferanse april 2014
Avdelingsledere, lokale tillitsmenn, styre og administrasjon i debatt rundt hvordan Rørentreprenørene Norges strategi skal fortone seg i fremtiden.

Avdelingslederne i takt

Under vårens avdelingslederkonferanse fra 23-24 april lå hovedfokuset på de fremtidige endringene i Rørentreprenørene Norges avdelingsstruktur.

Avdelingslederne gransket, diskuterte og drøftet avdelingsstrukturutvalgets innstilling disse dagene.

Hele torsdagen ble utelukkende viet til dette formålet, og takhøyden var romslig og engasjementet stort blant de respektive lederne.

Kompetanse et nøkkelord

Bjørn Gjerde (MRB) kom på banen dag to, fredag. Han la frem den nye bransjestrategien for avdelingslederne og de lokale tillitsmennene, som deltok fredag. I strategien er kompetanse et viktig nøkkelord.

– Dere vil ha flere medlemmer, men det er også viktig å ta vare på de som er der. Dere må bli enige om et felles mål og gå i takt. Kompetanse er uhyre viktig. Den må rendyrkes, sa Gjerde.

Om Rørentreprenørene Norge skal holde tritt med utviklingen i rørbransjen i årene fremover, er det svært viktig at den interne strukturen i avdelingene og organisasjonen generelt strammes inn og utføres helhetlig mot offentligheten.


Bjørn Gjerde (MRB) presenterte bransjestrategien Rørentreprenørene Norge bør følge fremover.

Oddgeir Tobiassen (kurs- og kompetansedirektør, Rørentreprenørene Norge) om utbedringene i WebSystem.

Må gå i takt

De lokale tillitsmennene var invitert nettopp for å styrke samarbeidet sentralt - lokalt, samt samarbeidet med opplæringskontorene.

– Dette er noe vi har jobbet med siden 2013, og nå prøver vi å komme i mål med en omforent innstilling. Vi skal gjøre hverandre sterkere. Vi drøftet og snakket mye om hva slags verktøy avdelingslederne trenger for lettere å kunne gå i takt i fremtiden, sier adm. dir. i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler